Preek van de Week: Maria, Moeder van God

Preek van de Week: Maria, Moeder van God

Wij kunnen God niet zien, uitgezonderd sommige profeten en visionairs. Denk aan Mozes of Elia of St. Franciscus of Hildegard van Bingen. De meesten van ons moeten het doen met niet-zien. Gelukkig zegt de Heer Jezus, Degene die uit God is en die als Enige God volledig heeft gezien, Hij zegt: ‘Zalig die niet zien en toch geloven.’

Daarbij zijn twee dingen nodig om de geloofsakt op te brengen en ook vol te houden: verstand en ervaring. Als ons verstand kennis neemt van de belangrijke christelijke dogma’s, hun samenhang en diepgang, dan is dat een belangrijk houvast. Wie alleen maar negatief over dogma’s spreekt is dom of eigenwijs. Of in het ergste geval beide.

Zoals stellingen voor de wiskunde nodig zijn, en natuurwetten voor de biologie, zo kent ook de theologie haar principes, zoals: God kan niet met zichzelf in tegenspraak zijn. Hij is niet goed en slecht tegelijk; Hij is zuiver goedheid. Zulke principes hebben, samen met de openbaringsinhoud, geleid tot de christelijke dogma’s. Parels van de menselijke geest.

Maar kennis over God is niet genoeg. We hebben ook ervaring nodig. Als wij God niet kunnen zien, hoe kunnen we Hem dan ervaren? Daar zullen we moeite voor moeten doen. In de mate dat we tijd maken voor het gebed, zullen we Gods aanwezigheid gewaarworden. Ik spreek uit ervaring. Als ik slordig ben ik mijn gebed, voelt God verder weg. En omgekeerd.

De lauwe christen vindt het al heel wat als hij af en toe naar de kerk gaat. Hij brengt meer tijd door in de winkels dan in Gods Huis. En omdat hij of zij geen gebedsleven ontwikkelt, wordt de kerk saai. Dan krijg je opmerkingen als: ‘Je moet niet gaat omdat het moet, maar alleen als je zelf wilt.’ Deze dooddoener doet nog steeds zijn werk. Een onheilig dogma, eerder gebaseerd op onze afkeer van God dan van een volwassen geloof. Wie God leert ervaren, wíl juist graag bij Hem zijn. En wie zijn verstand voedt met kennis over God, wil niet meer wég.

Geloofskennis en Godservaring, hoe gaat u die versterken in uw leven in het Nieuwe Jaar? Wílt u die wel versterken? Of durft u niet zo goed? Ik wil er graag bij helpen. U zult er God niet door zien, maar Hem wel beter leren kennen en vaker ervaren. Moge Maria ons in haar Moederschap leiden en beschermen. Zij overwoog de woorden van de herders in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Zo is zij ook de Moeder van de kennis en van het gebed. De Zetel der Wijsheid. Bid voor ons, heilige Moeder van God. Amen.

Voorbeden:

Voor de Kerk, dat zij haar zending met nieuwe inspiratie mag vervullen: de mensen helpen om God te leren kennen en ervaren. Laat ons bidden.

Voor de politieke leiders, dat zij niet terugdeinzen voor het kwade maar het overwinnen door het goede. Laat ons bidden.

Uit dankbaarheid voor de zegeningen die God ons gaf in het Oude Jaar, dat ze ons helpen om mensen van hoop en gebed te zijn. Laat ons bidden.

Voor de jongeren die God niet hebben leren kennen en ervaren, dat 2023 voor hen een genadejaar zal zijn in Christus. Laat ons bidden.

Voor hen die slachtoffer zijn van ongelukken of geweld, dat zij door de voorspraak van Maria veilig mogen zijn in Gods hand. Laat ons bidden.

Voor onze persoonlijke intenties, voor de dopelingen en voor onze dierbare overledenen, dat de glans van Gods Aanschijn over hen mag lichten. Laat ons bidden.

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 april

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen