Eerste Communie

"kind van de vader"

De Eerste Communie is voor kinderen in groep 4. Het is elk jaar een feestelijk, belangrijk moment: voor het eerst mag de jonge parochiaan volledig de H. Eucharistie meevieren.

Vader, Zoon en Heilige Geest horen bij elkaar

Eerste Communie

In eenvoudige bewoordingen zeggen we dat iemand kind van de Vader wordt door het Doopsel. Bij de Eerste Communie word je vriend van Jezus (de Zoon). En bij het Vormsel ontvang je de gave van de heilige Geest.

Vader, Zoon en heilige Geest horen bij elkaar. Zo horen ook doopsel, communie en vormsel bij elkaar. Telkens komen we een stapje verder in het mysterie van Gods liefde. We noemen deze drie sacramenten ‘initiatie-sacramenten’; ze brengen ons steeds verder in de gemeenschap van de kerk. Vanaf deze leeftijd mogen ze meedoen aan de maaltijd van Jezus. Het tweede initiatie-sacrament

Voor wie is de Eerste Communie

De Eerste Communie is voor kinderen vanaf groep 4. De kinderen kunnen intussen lezen en schrijven. En zo samen met de ouders actief en bewust de Eerste Communie voorbereiden.

Hoe gaat de Eerste Communie

De informatieavond voor de Eerste Communie verliep goed.
Ouders die nog een aanmeldformulieren willen hebben, kunnen er een aanvragen via het secretariaat. 
Op 1 november mogen die ingeleverd zijn. Voor Bladel is er zoals voorheen weer een apart
communiegroepje, in het zaaltje naast de kerk. De communiedatum is wel gelijkaan Hapert (22 mei), waar de lessen op school worden gegeven.
Casteren en Hoogeloon 
doen de voorbereiding en de viering (15 mei) samen.
Kinderen uit Netersel mogen 
kiezen waar ze bij aansluiten.
De aanvangstijden van de lessen en de 
communievieringen worden nog bekend gemaakt.
Alle communicanten van de parochie 
komen samen voor een startviering, op zondag 19 december om 11.00 uur
in 
Bladel. De kinderen van Bladel beginnen in januari met de lessen. De andere kinderen al in november.
Het centrale mailadres voor de communie is:
eerstecommunie@parochiepetruspaulus.nl

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest