Tarieven

Prijslijst 2023

De tarieven voor de kerkelijke diensten in onze parochie zijn als volgt vastgesteld door het parochiebestuur

Het rekeningnummer van de parochie is:

NL 12 RABO 0137 1753 96
(RK Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus)

Op de tarieven is de volgende kortingsregeling van toepassing:

Een korting gelijk aan de individuele kerkbijdrage betaald gedurende de laatste drie jaar met een maximale korting van 50% van het geldende tarief. In geval van een gezamenlijke betaling per woonadres wordt de individuele kerkbijdrage gesteld op 50% van de gezamenlijke betaling.

Van harte welkom als parochiaan om je kind te laten dopen! Het is de eerste stap in het christelijk leven. Een vreugde voor de familie én voor de parochie.

Wat is het Heilig Doopsel?

Bij het Heilig Doopsel wordt jullie zoon of dochter kind van de Vader. We zijn dankbaar voor het nieuwe leven en vieren dit. We vragen Gods zegen voor de toekomst van het kind.

Voor wie is het Heilig Doopsel?

Kinderen van parochianen zijn van harte welkom voor het Doopsel. 

Hoe gaat het Heilig Doopsel?

Bij het Heilig Doopsel…

Als er bijzondere wensen zijn voor de doopviering, houden we daar graag rekening mee! Soms worden er meerdere kinderen op één datum gedoopt. Dan is de doopviering gezamenlijk.

Elke eerste woensdag van de maand is de doopvoorbereiding – voor beide ouders – in de pastorie van Bladel, van 20.00 tot 21.15 uur (ingang zijkant). Daarbij mag je het ingevulde doopformulier meebrengen. Er wordt uitleg gegeven over het Doopsel en je kunt de onkosten voldoen (€25,00). Ook als er al kinderen uit het gezin bij ons gedoopt zijn, ontvangen wij jullie graag op deze avond.

De doopzondagen zijn als volgt verdeeld over de dorpen in onze parochie:
Bladel: Derde zondag van de maand om 13.00 uur.
Casteren: Eerste zondag van de maand om 13.00 uur.
Hapert: 
Hoogeloon: Vierde zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Netersel: Elke derde zondag van het kwartaal om 13.00 uur.
Je mag zelf kiezen in welke kerk je kind gedoopt wordt. In Hapert wordt momenteel niet gedoopt vanwege de herbestemming van de kerk

Het eerste wat je moet doen is telefonisch of per e-mail contact leggen met het secretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur:
Sniederslaan 46, Bladel
t. 0497-387618
e. info@parochiepetruspaulus.n

Meer weten?
Neem contact met ons op.

Wat is je vraag of opmerking?

Contact met de Parochie