Toegankelijk

Toegankelijk

Toegankelijk

De parochie wil écht toegankelijk zijn voor de mensen. Op vele manieren:

Onze kerken zijn overdag open. Je kunt er altijd binnenlopen. Het secretariaat aan de Sniederslaan is ook met de rolator of rolstoel toegankelijk. We willen telefonisch en digitaal goed bereikbaar zijn. En als mensen het fijn vinden, komen we persoonlijk naar ze toe.

Dat is niet alles. We leven in een tijd waarin velen kerkelijk niet meer geworteld zijn, vooral jonge mensen. Daarom willen we als parochie de drempel laag houden, zodat ze er makkelijker overheen komen.

Iedereen mag zich welkom voelen, van welk land of overtuiging hij ook is. Dat zien we terug in het leven van Jezus. Mannen en vrouwen, zieken en gezonden, kinderen en ouderen,  joden en niet-joden, ze kwamen allemaal bij Jezus. Iedereen mocht zijn leerling worden. En als mensen dat niet wilden, dwong Hij ze niet.

Dat willen we ook in de parochie beleven. Gewoon het mooie van het katholieke geloof dat ons blij maakt uitstralen. Als mensen willen, nemen we ze mee naar de kern van het katholieke leven. Dat is: met Jezus leven, voor God en voor de mensen.

Deze tekst vat samen wat we bedoelen:

 ‘Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.’

(Eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 12-13)

Geef uw biecht op

Contact met de Parochie

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest