Uitvaart

Bidden voor de overledenen

 

Bidden voor de overledenen geldt voor christenen als een werk van barmhartigheid. Met eerbied en liefde nemen we afscheid van onze dierbaren, die we willen ondersteunen op hun weg naar het Licht.

Persoonlijk contact

Bij het overlijden van een dierbare neemt de uitvaartonderneming contact op met het parochiekantoor, tel. 0497-387618. Van daaruit worden de voorbereidingen in gang gezet voor het kerkelijk afscheid.

De pastoor komt bij de mensen thuis om de uitvaart door te spreken en vragen te beantwoorden.

Een uitvaart kan plaatsvinden op verschillende manieren. Met een eucharistieviering of als een gebedsviering. Als er alleen een afscheid is in een rouwcentrum of op een begraafplaats, kan de pastoor ook benaderd worden om voor te gaan in gebed.

Ofschoon crematie voor katholieken is toegestaan, heeft de kerk een voorkeur voor begraven. Jezus zelf is ook begraven. Iemand te ruste leggen in de aarde heeft enerzijds iets natuurlijks en verwijst anderzijds naar de verrijzenis van ons lichaam. De parochie is bezig met de ontwikkeling van onderhoudsvriendelijke graven.

Wat het verstrooien van as betreft, is vanuit het geloof bekeken een gewijde plaats (kerkhof) de beste plek. Daar rust Gods zegen op. En de herinnering aan de overledene blijft zo bewaard in de biddende gemeenschap. De parochie wil hieraan meewerken, binnen de grenzen van de Wet op de Lijkbezorging.

Nabestaanden van een overledene krijgen van de parochie drie misintenties waarvoor zij passende data kunnen kiezen. Op die dagen wordt de H. Mis opgedragen voor de overledene.

In Hoogeloon is er na de uitvaart aparte nazorg door een vrijwilliger. Die polst hoe het gaat en brengt een jaar na het overlijden ook het gedachteniskruisje thuis. In de overige dorpen geldt mensen het kunnen aangeven als ze een bezoek vanuit de parochie op prijs stellen.

Ieder jaar op Allerzielen (2 november) worden alle nabestaanden uitgenodigd om de Mis mee te vieren voor de overleden parochianen van het afgelopen jaar.

Het is mogelijk om voor een uitvaart zelf voorstellen aan te dragen (bijvoorbeeld een in memoriam of een gedicht of een dierbaar lied) of door iemand van de familie de eerste lezing en de voorbede te laten lezen.

Als mensen van tevoren hun eigen uitvaart willen bespreken, kunnen ze een afspraak maken met de pastoor.

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest