Mercèdès Vossenberg biecht

Mercèdès Vossenberg biecht

Mercèdès is revalidatiearts, getrouwd en moeder van vier kinderen. Ze blogt en twittert actief. In deze bijdrage geeft ze uitleg over de Biecht.

Wat is de Biecht?

De biecht, ook wel boetesacrament, sacrament van de vergeving of sacrament van boete en verzoening genoemd, is een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk.  

Bij de doop worden we opnieuw geboren in Christus. We krijgen dan de opdracht mee het witte kleed zuiver en onbevlekt te bewaren tot de dag dat Christus wederkomt. Bij het ontsteken van de doopkaars wordt ons gevraagd om de kaars van Gods liefde brandend te houden. God houdt van ons en wil niets liever dan dat wij gelukkig zijn. Hiervoor heeft hij ons leefregels meegegeven, geboden.

Helaas gaat dat niet altijd even makkelijk. Door de sleur van alledag, verleidingen om ons heen of simpelweg meegaan met de stroom van wat in een samenleving als normaal gezien wordt, wordt die liefdesband met God vaak zwakker of verbreken we die zelfs. Door tegen de geboden van God in te gaan zeggen we eigenlijk dat we Zijn Liefde niet nodig hebben. Hierdoor zetten we onze weg naar het Eeuwig Leven op het spel. Zeker wanneer dit zware zaken zijn waarvan we weten dat het niet goed is om te doen en we dit toch in alle vrijheid besluiten wél te doen.

Gelukkig is God barmhartig. Kijk maar naar het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15: 11-19). Wanneer wij oprecht spijt (berouw) hebben van onze zonden, wil God die vergeven. Geen zonde is te groot om vergeven te worden. We krijgen steeds opnieuw de kans om deze vergeving te ontvangen. Steeds opnieuw de kans om onze liefdesband met God heel te maken.

Christus heeft aan de apostelen de macht gegeven om namens God zonden te vergeven: Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn zij ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. (Joh. 20,23). De opvolgers van de apostelen, de priesters, hebben deze zelfde macht van de Heilige Geest gekregen. In de biecht is het niet de priester die vergeeft, maar God zelf die vergeeft, in de persoon van de priester.

De biecht is er niet alleen voor hen die zich van God noch gebod iets aantrekken. Het is voor iedereen. Zelfs onze paus gaat regelmatig biechten. In zijn brief aan jongeren ter gelegenheid van de Wereldjongerendagen 2016 in Krakau beschrijft paus Franciscus: “Het is zoiets moois om de barmhartige omhelzing van de Vader in het sacrament van verzoening te ervaren, te ontdekken dat de biechtstoel een plaats van barmhartigheid is, en onszelf te laten raken door de barmhartige liefde van de Heer die ons altijd vergeeft.”

Hij roept ons op om dit ook te doen. Om weer helemaal vrij te zijn. De lasten van onze schouders te laten glijden. Het verzoeningsgesprek is bij uitstek een daad van geloof, omdat het een daad is van overgave. Je stelt je kwetsbaar op door in het bijzijn van een priester je hart open te leggen, vertrouwend op de goedheid van God.

Praktisch

Wanneer?

In onze parochie kan elke zaterdag om 17.00 uur gebiecht worden. Ook kan er in overleg met de priester een persoonlijke afspraak voor een ander moment gemaakt worden.

Hoe gaat een biecht?

Na het maken van het kruisteken nodigt de priester uit tot belijdenis van de zonden. Eerst door een algemene schuldbelijdenis zoals die ook in de H. Mis uitgesproken wordt. Daarna met het benoemen van de concrete zonden.

Vaak volgt dan een kort gesprek waarin de priester ingaat op de genoemde zonden en kan er een advies komen. De priester legt een penitentie (boete) op, zoals het bidden van een gebed of het lezen van een tekst.

De boeteling spreekt daarna zijn berouw uit door bijvoorbeeld een standaard akte van berouw:

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen hebt verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste weldoener en hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren, niet meer te zondigen, Heer wees uw zondaar genadig.

Hierna volgt de absolutie, de kwijtschelding van de zonden. Het ontvangen van het sacrament van de verzoening wordt afgerond met de zending:

Uw zonden zijn u vergeven,
ga in vrede
en de vreugde van de Heer.

 Na de biecht

Na de biecht moeten we de opgelegde penitentie nog uitvoeren. Dat kan in de kerk of thuis. Het is goed hier niet lang mee te wachten. 

Gewetensonderzoek

Om goed voorbereid te biechten, wordt van tevoren een gewetensonderzoek gedaan. Dat kan aan de hand van de tien geboden, in kortere of langere versie. Er zijn verschillende boekjes en internetpagina’s over te vinden. Tip: voor wie de Engelse goed machtig is, kan naast de zoekterm gewetensonderzoek ook zoeken op ‘examination of conscience’.

Mercèdès Vossenberg

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juni

Week 1

ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen