Organisatie

Pastoraatgroep

  • Denktank pastoraat
  • Voorbereiding en uitvoering pastorale activiteiten

Pastoraal Team

  • Invulling dagelijks pastoraat
  • Verantwoordelijkheid pastoor
  • Aansturing dagelijks secretariaat inza. pastoraat

Kerkbestuur

  • Beheer (financiën, goederen/gebouwen, juridische zaken)
  • Aansturing secretariaat administratief
  • Adviesfunctie pastoraat
  • Aansturing centraal van locale taken (klein zaken locaal met budgetten, grote zaken centraal

Pastoraal spectrum in de gaten houden

Waarbij we speciale aandacht houden voor de kerndorpen

Speciale dorp aandacht

Maandag: Netersel
Dinsdag: Hapert
Woensdag: Casteren
Donderdag: Hoogeloon
Vrijdag: Bladel
Weekend: Allen

Hoofdzetel

Bladel is de hoofdkerk in de parochie.
- Grootste dorp/kerk
- Werken aan de eenheid in de parochie met respect voor de eigenheid van de dorpen.
- Zaal, secretariaat en spreekkamer/tuin pastorie fungeren als ‘hart van de parochie’
Heilige Petrus kerk

Dagelijkse invulling

2x per jaar een ontmoeting PG/KB (een voor de begroting, een voor uitwisseling. Terugkoppeling over en weer via de pastoor En eventueel via de notulen.

Het centrale secretariaat

Is onderverdeeld in een professioneel/administratief gedeelte en een vrijwillig secretarieel gedeelte

- Verzorgt de jaarplanning (liturgisch/catechetisch)
- Contact parochianen (telefoon/mail)
- Wekelijks overleg met pastoor
- Ledenadministratie (Docbase)
- Kerkhofadministratie
- Facturering/boekingen
- Kasbeheer/kerkbijdrage
- Centraal archief
- Vrijwilligersgids

Dagelijkse Bestuur

Beheer (financiën, goederen/gebouwen, juridische zaken)
Personeel/ vrijwilligers (beleidsmatige zaken)
Aansturing secretariaat administratief
Adviesfunctie pastoraat
Aansturing centraal van locale taken
(kleine zaken locaal met budgetten, grote zaken centraal)

Functie's

Pastoor voorzitter (V)
Secretaris (S)
Penningmeester (P)
Gebouwen (G)
Personeel/vrijwilligers (PV)
PR/Communicatie (huisstijl, site, wijkbladen, mailverkeer, publicatieborden)

Functie's per dorp

Bladel
Beheerder gebouw (G)
Dagelijkse kas (P)
Dagelijkse ledenadministratie (S)
Kerkhof onderhoud/administratie (G / secretariaat)

Casteren
Beheerder gebouw (G)
Kerkhof contactpersoon (G)

Hoogeloon
Beheerder gebouw (G)
Dagelijkse kas (P)
Locatieraad (KB)
Kerkhof contactpersoon (G)

Hapert
Beheerder gebouw / MFA (G)
Kerkhof contactpersoon (G)

Netersel
Beheerder gebouw / MFA (G)
Kerkhof contactpersoon (G /secretariaat)

Dominus vobiscum
Et cum spiritu tuo