"een eerste stap"

Van harte welkom om je kind te laten dopen! Het is de eerste stap in het christelijk leven. Een vreugde voor jullie als familie én voor de parochie!

Van harte welkom als parochiaan om je kind te laten dopen! Het is de eerste stap in het christelijk leven. Een vreugde voor de familie én voor de parochie.

Wat is het Heilig Doopsel?

Bij het Heilig Doopsel wordt jullie zoon of dochter kind van de Vader. We zijn dankbaar voor het nieuwe leven en vieren dit. We vragen Gods zegen voor de toekomst van het kind.

Voor wie is het Heilig Doopsel?

Kinderen van parochianen zijn van harte welkom voor het Doopsel.

Hoe gaat het Heilig Doopsel?

Eerst is er een verwelkoming, dan lezen we uit de Bijbel en bidden we voor het kind. Daarna belijden de ouders en evt. peetouders hun geloof. Het begieten met water onder aanroeping van de Vader, de Zoon en de heilige Geest is de kern van het Doopsel. Daarna zijn er nog enkele mooie rituelen, met een Mariatoewijding tot besluit.

Als er bijzondere wensen zijn voor de doopviering, houden we daar graag rekening mee! Soms worden er meerdere kinderen op één datum gedoopt. Dan is de doopviering gezamenlijk.

Elke eerste woensdag van de maand is de doopvoorbereiding – voor beide ouders – in de pastorie van Bladel, van 20.00 tot 21.15 uur (ingang zijkant). Daarbij mag je het ingevulde doopformulier meebrengen. Er wordt uitleg gegeven over het Doopsel en je kunt de onkosten voldoen (€25,00). Ook als er al kinderen uit het gezin bij ons gedoopt zijn, ontvangen wij jullie graag op deze avond.

De doopzondagen zijn als volgt verdeeld over de dorpen in onze parochie:

Casteren/Hapert: Tweede zondag van de maand om 13.00 uur.
Bladel/Netersel: Derde zondag van de maand om 13.00 uur.
Hoogeloon:
 Vierde zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Je mag zelf kiezen in welke kerk je kind gedoopt wordt. In Hapert kan ook gedoopt worden in de nieuwe kapel.

Het eerste wat je moet doen is telefonisch of per e-mail contact leggen met het secretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur:
Sniederslaan 48, Bladel
t. 0497-387618
e. info@parochiepetruspaulus.n

Doopsel aanmeldformulier