Pastoor

Pastoor

Pastoor Harm Schilder is door de bisschop aangesteld om aan onze parochie leiding te geven.

Pastoor H. Schilder

Pastoor Schilder

Harm Schilder, geboren in Bakel in 1973, is op 6 juni 1998 tot priester gewijd en achtereenvolgens werkzaam geweest als kapelaan in Drunen, Elshout en in verschillende parochies in Tilburg. In 2005 is hij afgestudeerd in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg. In 2006 is hij pastoor geworden van de Emmausparochie en de Margarita Mariaparochie in Tilburg, met bijzondere aandacht voor jeugd en gezinnen. Tevens is hij lid van de diocesane priesterraad.

Adres

Sniederslaan 48 5531 EL Bladel

Telefoonnummer

0497-387618

Email

kantoor@parochiepetruspaulus.nl

Pastoor Schilder

Mijn naam is Harm Schilder. Sinds 2018 ben ik pastoor in Bladel. In 1998 ben ik priester gewijd, samen met acht anderen. In die tijd was er een kleine opleving van het geloof in Nederland. Ik denk dat dat te maken had met het bezoek van de paus (Johannes Paulus II) aan Nederland in 1985. Iedereen had hem aangeraden om niet te komen, maar de paus kwam tóch. Elke toespraak die Johannes Paulus hield, begon hij met de woorden: ‘Ik ben blij om hier bij jullie te zijn…’ Je ziet dat in de jaren erna dingen begonnen te bewegen in de kerk: meer roepingen, meer toetredingen tot de katholieke kerk, meer jeugdwerk enz. Dat was een les voor mij. Als je met geloof en optimisme handelt, draagt dat vrucht.

Nieuwe creativiteit

Zo wil ik ook pastoor zijn, vanuit gelovig optimisme. De vreugde om volgeling van Christus te zijn is iets waar velen naar verlangen, al hebben ze er niet direct woorden bij. De jonge generatie weet weinig van het geloof, maar als ze er op een eerlijke en positieve manier over horen, dóet dat iets met ze. Net als met mij destijds. Ik was 14 toen ik uitleg kreeg over het geloof. We gingen thuis wel naar de kerk, maar in de preek ging het altijd over ongelijkheid, het verzuurde milieu en de zoveelste hongersnood. Je kreeg het gevoel dat niemand deugde, behalve een paar idealisten. Ik vind het belangrijk dat de kerk de hoop geeft dat iedere mens kan bijdragen aan het Rijk van God. Dat je persoonlijk van waarde bent voor God. Niet alleen door wat je doet, maar ook door je innerlijk leven, je gebed. Als er iets is dat we de jongeren weer mogen leren, is het: bidden. Als ons dat lukt, zal er een nieuwe creativiteit vrijkomen.

vrije tijd

In mijn vrije tijd ga ik graag de natuur in, wandelend of op de mountainbike of in een bootje. Zingen hoort bij mijn vak, maar ik zat ook bij het schoolkoor in Deurne op het Peellandcollege. Ik heb geleerd de Spaanse gitaar te bespelen op de muziekschool in Bakel, waar ik geboren ben (1973). Theologie heb ik gestudeerd op het Seminarie in Den Bosch, achter de St. Janskathedraal. Dat was een 5- jarige beroepsopleiding in het hartje van de stad. Een tijd om volwassen te worden, maar ook om je plek in de kerk te vinden. Ik kreeg de kans om extra filosofie te studeren, in Nijmegen en Tilburg. Daar leerde ik dat een goede vraag al het halve antwoord is. En dat je in dialoog met anderen dichter bij de waarheid kunt komen. Christus laat ons ook zelf nadenken, al noemde Hij zichzelf: De Weg, de Waarheid en het Leven. Dat is prachtig!

Persoonlijk contact

Als je mij vraagt: Wat doe je het liefste als priester? Dan is dat: de Mis vieren. Dan ben ik als een vis in het water. En waar ik erg van geniet is als mensen tot geloof of geloofsverdieping komen en ik daar aan bij mag dragen. Dan voel ik mij geestelijk vader. De mooiste samenvatting van mijn roeping vind ik: Vriend van de Bruidegom zijn (uit het Johannesevangelie). Ik ben zelf niet de Bruidegom. Dat is Jezus. En ik mag mensen helpen om bij Hem te komen, op zijn Bruiloft.

Tenslotte, bij mijn introductie in de parochie heb ik gezegd dat ik een ‘contactpriester’ wil zijn. Iemand die contact legt met mensen en zorgt dat mensen onderling contact hebben. In het elkaar ontmoeten voor de kerk zit een grotere kracht dan in discussiëren. Dat is soms nodig, maar uiteindelijk moeten we elkaar als broeder en zuster in de ogen kijken om samen te zien wat God van ons vraagt in deze tijd. Er is genoeg te doen. Met de medewerkers in de parochie doe ik mijn best doen om de vreugde van het geloof in woord en daad uit te dragen.

Direct contact met de Pastoor