Missionstatement

Wat vinden wij belangrijk,
als mens en als gelovige?

Met een groep parochianen zijn we een weekend te gast geweest in de abdij van Postel. We hebben ons de vraag gesteld: Wat vinden wij belangrijk, als mens en als gelovige?

Zo zijn we gekomen op 9 kernwaarden (zie onder). En die hebben we weer samengevat in een missionstatement. Dit is waar wij voor staan als parochie:

‘Wij willen het katholieke geloof positief en volledig uitdragen om een geestelijke familie voor alle leeftijden te zijn die warmte en ambitie uitstraalt en waarin, realistisch én hoopvol, meer mensen worden bereikt met de liefde van Jezus Christus.’

Een geestelijke familie zijn. Dat is de uitdaging. In een tijd waarin veel mensen zich alleen of onzeker voelen, hebben wij iets te bieden. Niet omdat wijzelf zo geweldig zijn, maar omdat de wijsheid en de liefde van Jezus antwoord geven op onze diepste vragen en verlangens. Het is niet onze bedoeling om mensen de kerk in te trekken maar om de drempel te verlagen, zonder dat het plafond lager wordt. Het spreek woord zegt: Onbekend maakt onbemind. Daarom laten we meer van ons horen, zodat mensen hopelijk onze passie gaan delen om als kind van God te leven.

Dapper en Toegankelijk

Het is nodig om dapper te zijn als je een overtuiging hebt die anderen niet delen. In plaats van te gaan schreeuwen kun je beter uitleggen waarom iets belangrijk voor je is, op een toegankelijke manier. En misschien dat je anderen wint voor datgene waar jij in gelooft?

Zo willen wij ook als parochie in de Kempen dapper en toegankelijk zijn. We zijn helemaal katholiek en tegelijk willen we op een open manier met anderen communiceren. Dat is voor sommigen even wennen. Er was in Brabant een ‘volkskerk’. Iedereen ging naar de kerk en je dacht er niet bij na. Wat de pastoor of de meester/juf op school zei, dat deed je. Nu is er veel meer een ‘keuzekerk’. Mensen kiezen waar zij bij willen horen en zijn bereid om daar moeite voor te doen. De transitie van volkskerk naar keuzekerk is op het platteland in volle gang. In dit boeiende proces willen wij er zijn voor de mensen, de ouderen en de jongeren.  Juist in de verbinding tussen de generaties ligt de kracht van de kerk.

Kernwaarden in de parochie

Een ‘waarde’ is niet een ding, maar een uitgangspunt voor levenskeuzes. Wat zijn voor ons de 9 belangrijkste waarden? Het gaat er niet alleen om ‘wat’ we willen doen, maar ook ‘hoe’ we het willen doen.

De verbinding met God
Omdat God het belangrijkste is, is de verbinding met God het belangrijkste voor ons menselijk bestaan. Dit verlangen zit in alle mensen, ook in hen die niet geloven of die op zoek zijn. Door het gebed worden wij met God verbonden. Dat geeft vrede aan het menselijk hart.

Eerlijkheid
In een tijd van nep-nieuws, verkooppraatjes en massacultuur, blijft de behoefte bestaan om als mens te weten waar je aan toe bent en om eerlijk en open te communiceren met je medemens.  Dit is een verlangen naar eenvoud.

Dienstbaarheid
Zorg dragen voor je medemens en omgeving, zonder dat het geld oplevert, geeft voldoening. Van waarde zijn voor anderen overstijgt de prestatiecultuur.

Welzijn van kinderen
Kinderen zijn ons kostbaarste bezit. Zij zijn de toekomst. Zij verdienen onze eerste aandacht. Hun religieuze ontwikkeling staat momenteel onder druk. Als het beter gaat in de gezinnen, gaat het beter met de samenleving.

Tolerantie
Mensen in hun waarde laten ondanks de keuzes die zij maken, sluit aan bij het evangelie. God heeft de zondaar lief, ook al verafschuwt Hij de zonde. Zo’n houding wordt ook van ons gevraagd. Ruimte voor ieders vrijheid, met respect voor de Tien Geboden.

Trouw
Wat je belooft, moet je ook doen. Wie trouw is, wekt vertrouwen. Waar vertrouwen geschonden is, moet herstel zijn (vergeving). Anders blijft het een wond. Familierelaties versterken dit effect. Op het gebied van liefde&relatie verdient de waarde van kuisheid meer aandacht, tegen de pornocultuur in.

Liefde voor de natuur
Het genieten van de schoonheid van de natuur en het mooie van het leven, maakt mensen gelukkig. Het brengt ons tot dankbaarheid jegens de Schepper en helpt ons om zorgen los te laten (positieve levenshouding).

Zelfontplooiing
God wil dat wij onze talenten ontwikkelen. Wij mogen in vrijheid excelleren in goede eigenschappen om tot bloei te komen en daarbij ook anderen te inspireren.

Getuigen
Als onze tijd ‘post-christelijk’ is, dan vraagt dat dapperheid bij de gelovige mens om uit te komen voor zijn geloof, wat anderen ook vinden. Een getuige is iemand die zijn geloof niet uit handen laat slaan.

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest