Vormsel

"de eerste stappen"

Het Doopsel en vaak ook de Eerste Communie zijn veelal een keuze van de ouders. Het vormsel is het derde groeimoment waarbij een inleidingssacrament past. Dit is vaker ook meer een keuze van het kind zelf. We hebben in onze parochie een eigen Vormselproject ontwikkeld met de vormelingen! Dat wordt ook in andere parochies gebruikt. Het heet: ‘Kom, heilige Geest. Jouw Vormsel’. Het is te bestellen via: info@parochiepetruspaulus.nl 

wat is het vormsel

In eenvoudige bewoordingen zeggen we dat iemand kind van de Vader wordt, door het Doopsel. Bij de Eerste Communie word je vriend van Jezus (de Zoon). En bij het Vormsel ontvang je de gave van de heilige Geest.

Vader, Zoon en heilige Geest horen bij elkaar. Zo horen ook doopsel, communie en vormsel bij elkaar. Telkens komen we een stapje verder in het mysterie van Gods liefde. We noemen deze drie sacramenten ‘initiatie-sacramenten’; ze brengen ons steeds verder in de gemeenschap van de kerk. Vanaf deze leeftijd, na het Vormsel hoor je helemaal bij de kerkgemeenschap, bij onze Parochie. 

voor wie is het vormsel

Het Vormsel is voor kinderen van groep 8 of ouder. De kinderen zijn dan 11 of 12 jaar oud. We leren hen dieper nadenken over hun geloof. Als mensen op volwassen leeftijd gevormd willen worden, kan dat ook. Als mensen katholiek willen worden maar wel al gedoopt zijn in een andere christelijke kerk, dan is het vormsel de gebruikelijke manier om over te stappen

Hoe gaat het vormsel

Net als bij de Communie vraagt het Vormsel enige voorbereiding. Er zijn 7 lessen op vrijdagavond en een bijeenkomst met de ouders. Wie op volwassen leeftijd gevormd willen worden bereiden zich ook voor. Zij krijgen lesmateriaal en persoonlijke begeleiding van de pastoor.

Meestal vieren we het Vormsel eind november, op het Feest van Christus Koning. Het Vormsel wordt toegediend door de Bisschop of de Deken.

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest