Dapper

Dapper

Dapper

Iedereen is wel eens laf. Uitkomen voor je overtuiging vraagt moed. Dat geldt ook voor je geloof. Zeker in een tijd waarin het plaatje van de kerk dat mensen in hun hoofd hebben nogal zwart is. Vaak wordt het negatieve benadrukt.

Het grote voorbeeld van dapperheid is Jezus Christus. Hij sprak de waarheid, ook kostte het Hem zijn leven. ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, zei Jezus. Door zijn dapperheid is de weg naar God voor ons vrijgemaakt. Wil je die weg gaan? Dan moet je dapper zijn.

Als jij je niet schaamt over Hem, zal Hij zich niet schamen over jou tegen zijn Vader in de hemel (Lucasevangelie, hoofdstuk 9, vers 26). Jezus geeft ons de kracht om dapper te zijn. En Hij bemoedigt ons: ‘Heb goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen.’ (Johannesevangelie, hoofdstuk 16, vers 33).

We kunnen onszelf beschermen tegen angst en twijfel zoals een soldaat zich beschermt:

‘Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas van gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven. Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het woord van God.’ (Efesiërsbrief, hoofdstuk 6, vers 14-17)

Let op: dit is geen oproep om te vechten. Het gaat om een geestelijke strijd. En je bent niet alleen. Samen zijn we sterk. Daarom is de parochie er ook voor jou.

Geef uw biecht op

Contact met de Parochie

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest