Kerkbestuur

Maak kennis

Een organisatie is niets zonder een bestuur, zo ook onze Parochie. Maak kennis met ons kerkelijk bestuur, ontmoet de mensen achter het grotere orgaan. Heb je vragen en/of opmerkingen neem dan contact met ons op.

Ons bestuur

Ad Hellings

Mijn naam is Ad Hellings. Ik ben 70 jaar en getrouwd met Els van Gorp die in Bladel geboren is. . We wonen sinds 1973 in Bladel.

Sedert mijn pensionering op mijn 67e ben ik enkele malen op pelgrimstocht gegaan van Frankrijk naar Santiago de Compostella. Tijdens deze tochten kwam ik weer regelmatig in een kerk en werd ik mij bewust dat ik me daar thuis voelde. Mijn geloof in God was door de jaren heen niet veranderd maar wel het bezoeken van een kerk en de H.Mis. Na mijn tochten heb ik dat thuis besproken met mijn vrouw en hebben we het kerkbezoek weer opgepakt.

Zo kwamen we ook in gesprek met de pastoor die op zoek was naar gegadigden voor het kerkbestuur. Hoewel ik vind dat juist jongeren betrokken moeten worden bij het bestuur van een parochie, heb ik ingestemd om ondanks mijn leeftijd, zitting te nemen in het parochiebestuur in de functie van secretaris. Er heerst een prettige en vriendschappelijke sfeer in zowel het bestuur als de grote groep vrijwilligers. Een grote wens van mij is dat het team wordt uitgebreid met jongeren zodat de wensen van deze groep beter gehoord worden en omdat zij de toekomst zijn van onze Rooms-katholieke geloofsgemeenschap.

Pius Lemmens

Ik ben Pius Lemmens en zit sinds 2 jaar in het kerkbestuur.

Ik heb beheer onroerend goed in mijn portefeuille. Samen met een beheerder in elk dorp zorg ik voor het onderhoud. In mijn werkzame leven was ik mede eigenaar van De Houtwinkel waar vele mij nog van zullen kennen, hoewel al weer 12 jaar geleden.

Verder heb ik altijd veel vrijwilligerswerk gedaan en organiseerde graag feesten. Ik ben dan ook ruim 40 jaar lid geweest van De Muggezifters in Bladel. Ik ben al vanaf mijn jeugd betrokken bij de kerk als akoliet en zorg er zo mee voor dat erediensten waardig verlopen. Ik kom graag in de kerk en heb daar altijd een fijn moment van bezinning.

Ik hoop me nog jaren te mogen inzetten.

Betty Jacobs - van de Leemput

Mijn naam is Betty Jacobs – van de Leemput en woon in Hapert.

Sinds 1 juli ben ik lid van het parochiebestuur Petrus en Paulus. Mijn taak is de vrijwilligers te ondersteunen.
Onze vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk, zonder vrijwilligers kunnen
we niets.
Ik ga proberen de vrijwilligersadministratie te ordenen en de communicatie
te onderhouden met de contactpersonen van de werkgroepen.
Ook bereid ik mee de jaarlijkse vrijwilligersavond voor.
Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze
gemeenschappelijke parochie Petrus en Paulus.

Ton Heesterbeek

Ton Heesterbeek adviseert het bestuur als het gaat om financiële zaken. Jarenlang was hij bestuurslid in de parochie. Vanaf de zijlijn wil Ton nog zijn deskundigheid inzetten. Daarnaast is hij coördinator van de onderhoudsploeg van het kerkhof in Bladel en werkt hij aan een gezamenlijk beleid voor alle kerkhoven in de parochie. Ton is bereikbaar via het secretariaat van de parochie.

Marie-Thérèse Kooijmans

Marie-Thérèse Kooijmans woont alle bestuursvergaderingen bij om de verslagen te maken. Dat doet zij als oud-onderwijzeres met toewijding en plezier. Daarnaast helpt Marie-Thérèse om de ruimtes van het kantoor netjes te houden en de boodschappen voor de koffiekamer en het parochiezaaltje te doen.