Preek van de Week

Preek van de Week

Preek van de Week

Laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, het evangelie gaat weer lijnrecht in tegen het huidige levensgevoel. Niet een beetje, maar fors. De bede om

Read More »

Preek van de Week

‘Naar boven likken en naar onderen trappen.’ U kent deze uitdrukking wel, die slaat op mensen die met vleierij omhoog willen komen en genadeloos zijn

Read More »

Preek van de Week

Wat zou Christus gezegd hebben als Hij de troonrede mocht houden op Prinsjesdag? Ik denk niet dat Christus dat had gewild, de leden van de

Read More »

Preek van de Week

De Schriftlezingen roepen ons op om niet te capituleren, maar om te recapituleren. Ik zal het uitleggen. Capituleren is overgeven, de vijand zijn zin geven.

Read More »

Preek van de Week

Wij verlangen van nature naar eenheid. Als wij geloven, willen we graag dat onze vrienden en familieleden ook geloven. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Mensen

Read More »

Preek van de Week

Laten we beginnen met enkele regels poëzie: De kinderen der vromen hadden in stilte het offermaal gebruikt en zich met een heilige belofte verplicht dat

Read More »