Preek van de Week

Preek van de Week

Preek van de Week

De Advent is een tijd van blijde verwachting. Niet zo streng als de vastentijd. Maar laten we eerlijk zijn, de tijd helpt ons niet echt

Read More »

Preek van de Week

‘Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt.’ Deze woorden van de goede moordenaar zijn een voorbeeld van écht gebed. Geen standaardwoorden

Read More »

Preek van de Week

Het evangelie heeft in onze parochie de afgelopen dagen een bittere actualiteit gekregen. In de kerk van Bladel is ingebroken. Heilige vaten en voorwerpen zijn

Read More »

Preek van de Week

De spitsvondigheid is een vijand van het geloof. Waar het geloof een heldere en positieve visie geeft op het leven, wringt de spitsvondige zich in

Read More »

Allerzielen

Als christenen kijken wij vanuit het leven naar de dood en niet vanuit de dood naar het leven. Wie kijkt vanuit het leven naar de

Read More »

Preek van de Week

De Schriftlezingen zijn een mooi vervolg op vorige week. Toen leerde Jezus ons over het gebed: dring aan, geef niet op, God geeft wat je

Read More »