Preek van de Week

Preek van de Week

Preek van de Week

De Farizeeën hebben een groot probleem. Ze geloofden in het dogma dat zonde leidt tot ziekte. Maar hoe kon het dan dat een zondaar –

Read More »

Preek van de Week

Een kort woord ter bemoediging, broeders en zusters, na zo’n lang maar mooi evangelie. Paulus vat goed samen wat de boodschap is: ‘God bewijst zijn

Read More »

Preek van de Week

We weten in geloof dat God sterker is dan het kwade, maar toch worden we telkens weer geschokt als het kwade zich manifesteert. Jezus wilde

Read More »

Preek van de Week

Jezus werd door de H. Geest naar de woestijn gevoerd om op de proef gesteld te worden. Er was een groep joden, vóór de komst

Read More »

Preek van de Week

Het optimisme van het Oude Testament wordt goed samengevat door Sirach: ‘Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden, en het is ook verstandig te

Read More »