Preek van de Week

Preek van de Week

In het huis van Simon en Andreas was geen sprake van illegale prostitutie, drugshandel, vernieling, diefstal, drugsfeestjes, insluiping of mensenhandel. Volgens de krant van wakker Nederland hebben hotels daar last van. Kamers worden gehuurd voor dit soort praktijken. En de privacyregels houden het verborgen. Dat was niet het geval bij Petrus thuis. Zijn schoonmoeder was ziek. Jezus genas haar en binnen de kortste keren was er een toeloop aan zieken die genezen wilden worden. Alles transparant, alles heilzaam.

Een aspect dat ik wil belichten is het gegeven dat het goede zichzelf verspreidt. In het Latijn: Bonum est diffusivum sui. ‘Het goede is de verspreiding van zichzelf.’ Als wij een goede motivatie hebben, krijgen we mensen op ons pad die dat ook hebben. Na het eenzame begin van de Heer Jezus in de woestijn, trok Hij als een magneet volgelingen aan. Zij herkenden in Hem het ware goede.

Het omgekeerde is ook het geval. Als mensen afwijken van de goede weg en kwaad gaan doen, krijgen ze dito mensen op hun pad. En de ergste vorm van kwaad is bezetenheid. Daarover hoorden we vorige week in het evangelie. Maar voor de meesten geldt dat wel bij hun verstand blijven, maar toch verstrikt raken in het kwade. En ze zijn niet meer zo enthousiast over Jezus. Dan kunnen ze belanden in een ‘Jobfase’. D.w.z. net als Job denken ze: ‘Wanneer wordt het morgen? En wanneer wordt het avond?’ Ze zijn ziek van onrust.

Paulus had ook onrust, maar dan een heilige onrust. ‘Alles doe ik voor het evangelie om er zelf ook deel aan te krijgen.’ Dat is interessant: zowel de onheilige als de heilige hebben een onrust. Het verschil is dat de heilige onrust opbouwt, geneest, blij maakt. De onheilige onrust breekt af, is ongezond en maakt eenzaam.

Omdat het kwaad in de wereld zo massaal wordt gepresenteerd in het nieuws, kunnen we denken dat het niet uitmaakt wat ik doe. ‘Het is allemaal toch te groot’. De gelovige zegt: ‘Inderdaad, het is groot. Maar ik kan zelf altijd het goede doen.’ Bonum est diffusivum sui. Er wordt niet van mij gevraagd al het kwade te overwinnen. Dat heeft Jezus al gedaan. Er wordt goedheid van mij verwacht, in mijn levensomstandigheden. En het goede is uiteindelijk sterker dan het kwade. Zo zal ik deelkrijgen aan de overwinning die Christus al behaald heeft. Als ik opgeef, zal ik horen bij de verliezers.

Jezus Overwinnaar, ontferm U over mij, ontferm U over ons. Amen.

Voorbede:

Voor de herders van de Kerk, dat zij zoals Paulus alles doen voor het evangelie om er zelf ook deel aan te krijgen. Laat ons bidden.

Voor de overheid en overheden in ons land, dat zij een onderscheid durven maken tussen goed en kwaad, voor het welzijn van de burgers. Laat ons bidden.

Voor onze familie en vrienden, dat zij mogen deelkrijgen aan het goede dat wij in overvloed van God ontvangen. Laat ons bidden.

Voor hen die verstrikt zijn geraakt in het kwade, dat zij een uitweg mogen zien door het licht van het evangelie en de goedheid van mensen. Laat ons bidden.

Om zegen over de veertigdagentijd in onze parochie, dat wij door boetvaardigheid de kracht van het goede nóg meer ervaren. Laat ons bidden.

Voor de dopelingen en onze dierbare overledenen, dat hun ogen het geluk zullen zien. Laat ons bidden.

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juli

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4