Preek van de Week

Preek van de Week

De profetie van Ezechiël lijk wel een horrorfilm; ‘Ik ga uw graven openen; in massa’s zal Ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël.’ Het is best macaber om een massa doden te zien marcheren. Wat is de waarde van deze heftige profetie?

We kunnen wijzen op Christus, die in het evangelie Lazarus opwekt. Maar is dat geen povere invulling van de profetie? Daarin gaat het over een massa doden. En Lazarus was alleen. Inderdaad, Lazarus was alleen. Maar hij was niet de enige! Ook het dochtertje van Jaïrus was opgewekt uit de dood. En na de dood van Christus werden de graven van velen in Jeruzalem geopend.

De opwekking van Lazarus stond dus niet op zichzelf. Het paste in het plan van God voor alle mensen. Een plan ten leven. Bovendien verwees Christus naar zijn eigen verrijzenis. Door Lazarus op te wekken uit de dood, liet Hij zien dat Hij sterker was dan de dood. Hij is werkelijk degene die de profetie van Ezechiël in vervulling deed gaan.

Het tweede aspect van het opwekken van de doden is een geestelijk aspect. Daarop vestigt St. Paulus de aandacht. Mensen die niet geloven, die niet de geest van Christus hebben, noemt hij ‘dood’. Mensen die geloven, die de geest van Christus hebben, zijn de levenden. Lichamelijk blijven zij de dood gewijd, net als andere mensen, maar geestelijk leven zij.

Wat dit betreft heeft Christus nog veel méér mensen opgewekt uit de dood, d.w.z. Hij heeft velen doen opstaan uit zonde en ongeloof en tot leven gewekt. En de kerk gaat daar mee door. Miljoenen en miljoenen mensen die kind van God worden. Ja, de profetie van Ezechiël gaat nog steeds in vervulling. Dat schenkt ons moed en vertrouwen.

En zo gaan wij de Goede Week tegemoet, als een week waarin we nog meer de gave van het leven in Christus toelaten in ons bestaan. Het is geen mythologisch verlangen dat ons bezielt. En veel meer dan een vrome traditie. Het gaat om leven en dood. Voor onszelf en voor onze dierbaren. Als we bedenken dat meer dan een miljoen mensen in ons land psychofarmaca nodig hebben om het leven aan te kunnen, dan is er werk aan de winkel. Laten we er samen een goede Goede Week van maken. Amen.

 Voorbeden

Voor de Kerk, dat zij door haar dienstwerk velen ten leven mag wekken. Laat ons bidden.

Voor de wereld, dat onze leiders haat en onverschilligheid kunnen indammen met wijsheid en solidariteit. Laat ons bidden.

Voor hen die de dood niet kunnen verdragen, dat zij komen tot vertrouwen in de Mensenzoon, die Heer is van levenden en doden. Laat ons bidden.

Om zegen over de Goede week voor onze parochie, dat onze hoop aanstekelijk mag zijn voor anderen. Laat ons bidden.

Voor onze persoonlijke intenties, voor de dopelingen,en onze dierbare overledenen. Dat zij Gods heerlijkheid mogen zien. Laat ons bidden.

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 april

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen