Missio Wereld Missie Maand

Missio Wereld Missie Maand

GELUKKIG DE VREDESTICHTERS

Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen.

De vier afdelingen van de Pauselijke Missiewerken Nederland hebben als doel ondersteuning van:

  1. de bisdommen en haar parochies in de derde wereld (P.M.G.)
  2. de opleiding van eigen priesters (P.M.P.)
  3. diocesane hulpprogramma’s voor kinderen (P.M.K)
  4. missionaire bewustwording van priesters en leken in Nederland (P.M.B.).

 

Missio heeft twee taken: het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland en het financieel ondersteunen van parochies en bisdommen in de derde wereld.

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: ‘Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.’

Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 17-18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl

"Ik moedig iedereen aan om samen met de Pauselijke Missiewerken mee te werken aan onze gemeenschappelijke missie: het Evangelie verkondigen en de Kerk wereldwijd steunen."

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 mei

Week 1

ma 29
di 30
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
ma 6
di 7
wo 8
do 9
vr 10
za 11
zo 12
ma 13
di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18
zo 19
ma 20
di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
  • Geen evenementen