Preek van de Week

Preek van de Week

We willen allemaal wel wijs zijn, al spant de een er zich meer voor in dan de ander.
We vinden allemaal de bijbel wel interessant, al weet de een er meer van dan de ander.
We vinden allemaal Jezus wel belangrijk, al volgt de een Hem van meer nabij dan de ander.

Deze drie dingen komen naar voren in de Schriftlezingen: de wijsheid, de bijbel en de persoon van Jezus. In de eerste lezing staat: ‘In vergelijking met de wijsheid beschouwde ik rijkdom als niets.’ In de tweede lezing staat: ‘Het Woord Gods dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.’ In het evangelie zegt Jezus: ‘Verkoop wat ge bezit […]  en kom terug om Mij te volgen.’ De wijsheid, het Woord Gods en Jezus Christus. Ze hangen samen. Ze vormen als het ware een driehoek.

Soms horen of lezen we dingen van mensen en dan denken we: ‘Ik zou willen dat ik zo wijs was.’ We hebben zorgen en vragen. Soms zien we door de bomen het bos niet meer. Dan is het fijn om een mens tegen te komen die alles simpel kan verwoorden. Als je de dingen helder ziet, dan ben je in vrede. Ook al bezit je weinig.
Toch is deze vrede nog niet alles. We willen ook ten diepste geraakt en vervuld worden. We hebben niet alleen menselijke wijsheid nodig, maar iets dat nog groter is. Het Woord van God geeft ons dat. ‘Het ontleedt de gedachten en bedoelingen’ en kan alles ‘open en bloot’ leggen. Menselijke wijsheid geeft inzicht in het menselijk bestaan. Goddelijke wijsheid brengt de mens in de juiste verhouding tot Gods Wezen.
En dan nog is er iets groters: de persoon van Jezus Christus. We kunnen nog zo wijs zijn en nog zo veel van de bijbel weten, als we Christus niet volgen dan komen we niet tot de intimiteit met God. En dat is wat de mens ten diepste verlangt. Niet alleen wijs zijn of godsdienstig, maar één met God. Sint Augustinus zei: ‘Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U.’

De driehoek is een kwetsbare driehoek. Het ene punt kan het andere niet missen.
Als we heel wijs zijn, maar niet openstaan voor Gods Woord dan sluipen er elementen van dwaasheid binnen.
Als we alles weten wat in de Bijbel staat, maar vergeten dat de levende Heer een persoonlijke relatie met ons wil, dan kennen we Hem maar half.
En we kunnen wel ‘Jezusfans’ zijn, maar als we meer houden van ons bezit dan van Hem, gaan we het Rijk Gods niet binnen.

Het is de levende Heer die ons vandaag rond zich heen verzamelt. Hij vraagt ons niet: ‘Ben je wijs genoeg?’ Of: ‘Weet je alles van de bijbel?’ Maar: ‘Wil je Mij volgen?’ Wijsheid en kennis van Gods Woord zijn nodig, maar het belangrijkst is de intimiteit met Christus. Daarvoor is Hij gekomen. Moge dat onze grootste rijkdom zijn. Amen.

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juli

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4