Preek van de Week

Preek van de Week

Het roepingsverhaal van Samuël is práchtig. Met de hulp van de oude Eli leert de jongen om de stem van de Heer te onderscheiden. Daar waar de lamp van God brandde in het heiligdom van de Heer.

De aanleiding voor de roeping van Samuël was niet prachtig. De zonen van Eli namen het offervlees dat voor God was bestemd en vulden er hun eigen buik mee. En ze sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de tent van samenkomst. Zo tergden zij de Heer. Het was de taak van Samuël om hier een einde aan te maken. Om de eredienst in Israël te zuiveren. En dat deed hij.

De risico’s van het oudtestamentisch priesterschap, gelden ook voor het nieuwtestamentisch priesterschap. Dat mensen die geroepen zijn om God te dienen, zich gedragen als goden. Wie had gedacht dat er in hoge herderlijke kringen stemmen zouden opgaan om priesters te laten trouwen, om mensen van hetzelfde geslacht te laten trouwen, om mensen twee keer te laten trouwen? Alsof het allemaal overeenstemt met het woord van God. Alles en iedereen moet trouwen lijkt wel, maar de trouw aan God is ver te zoeken. Ik weet het, er worden officieel geen dogma’s veranderd. Maar spelen met de inhoud van het geloof en de openbaring zaait verwarring.

Ik zou de profeet Samuël daarover wel een keer willen horen. Gelukkig hebben we meer dan Samuël. We hebben Paulus’ woorden aan de Korintiërs die het ook niet zo nauw namen met liefde en trouw: ‘Het lichaam is er niet voor de ontucht maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam.’ Dat is klare taal. Niet dat het altijd makkelijk is voor de christenen, priesters en gelovigen, om aan de roeping van de Heer te voldoen. Toch is dat geen reden om te zeggen dat God alleen wil dat we lief zijn voor elkaar en dat het verder niet uitmaakt.

Wat maakt het wél makkelijk, broeders en zusters, om aan de roeping van de Heer te voldoen? Wat maakt dat het vreugde schenkt, een vreugde die de wereld niet kan geven? Dat lezen we in het evangelie: zijn-bij-Jezus. De onvergetelijke ontmoeting van de eerste apostelen met de Heer wordt zó mooi beschreven door Johannes, de jongste apostel. En zulke ontmoetingen zijn er nog steeds, voor u en voor mij. Neem de liefde van Christus weg uit de Kerk en ze zakt in elkaar. Maak ruimte voor de liefde van Christus en de Kerk geeft leven aan de wereld.

Samuël moest tegen de stroom ingaan. En hij deed het. Paulus hetzelfde. En zo kunnen wij het ook, dankzij de liefde van Christus; het Lam Gods, onze goddelijke Meester, de Messias. Dank u Heer, voor ons aller roeping. Amen.

Voorbeden:

Voor de herders van de kerk, dat zij met het vuur van de profeten en het licht van de apostelen hun zending vervullen. Laat ons bidden.

Voor de vorming van een goede regering in ons land, die de eenheid en de bestaanszekerheid zal bevorderen. Laat ons bidden.

Voor het welzijn van Suriname, op voorspraak van de zalige Petrus Donders, die mensen inspireert tot liefde en trouw. Laat ons bidden.

Om roepingen in Gods wijngaard, dat jonge mensen zoals Samuël de roepstem van de Heer mogen verstaan. Laat ons bidden.

Voor hen die geestelijk of lichamelijk beproefd worden, dat zij uit het kruis de honing van wijsheid en vertroosting mogen puren. Laat ons bidden.

Voor de dopelingen en onze dierbare overledenen, dat zij met groot vertrouwen op de Heer mogen hopen. Laat ons bidden.

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juli

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4