Preek van de Week

Preek van de Week

Wie vals is, is bij de Heer Jezus niet aan het goede adres. Na zijn rake parabels die we de afgelopen weken hoorden, durven de Farizeeën Jezus niet meer onder ogen te komen. Hun boosheid was er nog steeds, maar nu ook angst om gezichtsverlies te lijden, angst voor de waarheid. Daarom sturen ze hun leerlingen en blijven zelf thuis. Het feit dat deze leerlingen een Romeins muntstuk bij zich hadden, liet al hun dubbelhartigheid zien. Wel profiteren van het geldsysteem, maar moeilijk doen over belasting. Zogenaamd omdat een jood alleen aan God offers verschuldigd is. Jezus prikt er makkelijk doorheen en doet een uitspraak die vol wijsheid en realisme is: ‘Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.’

Alle politieke vormen van bestuur hebben voor- en nadelen. Een van de voordelen is bescherming tegen boeven en bendes. Een Hugo de Bokkenrijder legt het uiteindelijk af tegen de arm van de wet. Een nadeel van onderworpen zijn aan aards gezag, is dat het altijd ook verlies van vrijheid oplevert. Een voorbeeld daarvan is belasting, of boetes of burgerplicht.

De verlossing van Christus is niet politiek van aard en ook niet anti-politiek. Het gaat daarbij om de vrijheid van de ziel. Hoeveel kwaad er ook op aarde is, en dat is tegenwoordig nogal wat, we hoeven er niet aan mee te doen. We zijn altijd in staat tot de drie dingen die Paulus noemt: ‘Werkdadig geloof, onvermoeibare liefde en standvastige hoop.’ Niet dat we deze dingen van nature hebben, niet dat het makkelijk is om ze op te brengen. Het is door de genade van Christus dat we de ware vrijheid vinden, los van alle politieke omwentelingen.

De hevige strijd die we gadeslaan tussen Israël en Palestina, wordt versterkt door een dieper conflict tussen joden en moslims. De joden gaan nog uit van het principe ‘oog om oog, tand om tand.’ En de moslims staan zichzelf nog meer toe als het gaat om geweld jegens andersdenkenden. Temidden van het tumult klonk de afgelopen week een andere stem. De stem van een christen, de stem van de katholieke patriarch van Jeruzalem. Hij zei: ‘Ik ben tot alles bereid om de gegijzelde Israëlische kinderen vrij te krijgen, ook om uitgewisseld te worden als gijzelaar.’ Deze bereidheid om zijn leven te geven, kennen we van het evangelie. En dat is de hoogste vrijheid.

Woensdag 8 november organiseert de parochie een lezing over de positie van christenen in het Heilig Land. Zij zitten tussen twee vuren. De directeur van Stichting Kerk in Nood komt erover vertellen. Wees welkom en houd de moed erin. Eet goed, rust goed en bid veel. Dan dragen we bij aan de ware vrijheid.

Voorbeden:

Voor de katholieke patriarch van Jeruzalem, om wijsheid en kracht bij het vervullen van zijn roeping. Laat ons bidden.

Voor de nieuwe burgemeester in Bladel, dat hij het goede kan bevorderen en het kwade terugdringen, tot welzijn van de mensen. Laat ons bidden.

Om vrede tussen Israël en Palestina, dat in alle ellende het licht van Christus mag schijnen. Laat ons bidden.

Voor de vormelingen in onze parochie en hun ouders, dat zij met overtuiging de gave van de Geest mogen beantwoorden. Laat ons bidden.

Om een goede voorbereiding op Allerheiligen en Allerzielen, dat wij de kracht van Christus, die het Leven, is mogen ervaren. Laat ons bidden.

Voor de kinderen die gedoopt worden en voor onze dierbare overledenen, dat zij mogen schitteren als sterren in het heelal. Laat ons bidden.

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juli

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4