Preek van de Week

Preek van de Week

Niemand wil lijden, maar iedereen lijdt. Het lijden is een mysterie. Waarom moeten onschuldige kinderen sterven? Waarom worden goede mensen ziek? Wat kunnen we als christenen daaraan doen? We kunnen het lijden niet uitbannen, hoezeer we ook geroepen zijn om het lijden van mensen te verlichten. Er zijn vragen die allen God kan beantwoorden.

Wat we wel kunnen, is onze allergie tegen het lijden bestrijden. Men zegt wel eens: ‘We zijn zelf de timmerman van onze eigen kruisen’. Door onze zorgen lijden we meer dan nodig. Juist hierin komt ons de H. Geest te hulp, dat we niet bang zijn. St. Petrus schrijft in zijn eerste brief: ‘Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus.’ Daarmee bedoelt hij dat we afgewezen worden vanwege ons geloof. Daar hebben we allemaal wel ervaring mee. Dan geeft Petrus ons de raad: ‘Wie als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God eren met die naam.’

Wat echt belangrijk voor ons is, doet ertoe. Een man hoeft zich niet te schamen voor zijn vrouw als hij van haar houdt. En omgekeerd. Zo moeten wij ons ook niet schamen voor God. Hij is belangrijk voor ons. Dit vraagt van ons een zekere onbeschaamdheid. Een heilige onbeschaamdheid. Een onbeschaamdheid die voortkomt uit liefde, niet uit brutaliteit. Daarin zijn de Apostelen een voorbeeld voor ons. Na Pinksteren legden zij hun angst af om te getuigen van Christus.

Maakt dit ons ook gelukkig? Of geeft het alleen maar meer ellende? Iedereen ervaart gelukt en iedereen ervaart ongeluk. Dat is niet nieuw. Waar we vrijheid in hebben is te kiezen waarin ons geluk of ongeluk bestaat. Mensen kunnen geluk vinden in stelen. Maar ook in geven. Ze kunnen geluk vinden in ellebogengedrag, maar ook in hoffelijkheid. Ze kunnen geluk vinden in wellust, maar ook in kuisheid. Wat kiezen wij? Gelukkig zijn is niet het enige waar het om gaat, maar dat we gelukkig zijn door het goede. Ook als het ons wat kost.

Geluk of ongeluk, ze blijven altijd bestaan. Het is de heilige Geest die ons helpt om het geluk te zoeken op de goede plaats en het echte ongeluk te vermijden, dat is de zonde. Goed geluk is nooit exclusief, maar bouwt ook anderen op. Slecht geluk maakt ons eenzaam en onhebbelijk.

Kom, H. Geest, verlicht ons verstand en verwarm ons hart in het volgen van Christus langs de paden van geluk en ongeluk. Kom onze zwakheid te hulp en maak ons tot dienaars van het geluk van anderen. Amen, alleluia.

Voorbeden

Voor de christenen, die samen met Maria en de opvolgers van de Apostelen opnieuw verenigd zijn in gebed, dat wij de werking van de heilige Geest mogen ervaren. Laat ons bidden.

Voor de wereldse leiders, dat zij hun kracht niet zoeken in eer en bezit, maar in dienstbaarheid en gerechtigheid. Laat ons bidden.

Voor de gemeente waarin wij wonen, dat de kennis van Jezus Christus zich mag uitbreiden in de harten van kinderen en jongeren. Laat ons bidden.

Voor Nick Kersten die na Pinksteren tot priester gewijd zal worden, dat hij vervuld mag zijn van de H. Geest. Laat ons bidden.

Voor de intenties van deze Mis, de dopelingen en onze dierbare overledenen. Dat zij beloond worden voor het leed dat zij verduurd hebben om de Naam van Jezus. Laat ons bidden.

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 mei

Week 1

ma 29
di 30
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
ma 6
di 7
wo 8
do 9
vr 10
za 11
zo 12
ma 13
di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18
zo 19
ma 20
di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
  • Geen evenementen