Preek van de Week

Preek van de Week

Bidden helpt. Dat is een korte samenvatting van de Schriftlezingen. Bidden helpt. Maar daarvoor is het wel nodig dat wij in vriendschap met God leven.

Mozes was een vriend van God. Zijn gebed had invloed op de strijd tegen Amalek, die hem aanviel. En Jezus zegt dat God niet onbewogen blijft als zijn uitverkorenen tot Hem bidden. Dat zijn toch zijn vrienden.

Wanneer gaat een mens bidden? Als hij begrijpt dat God werkelijk bestaat en dat wij toegang tot Hem hebben. Omdat veel jongeren niet meer over God hebben geleerd, kunnen zij ook niet meer bidden. En omdat zij niet bidden, vallen zij ten prooi aan allerlei soorten van onheil. Wee ons, dat wij niet meer ons best doen om de jonge generatie het geloof bij te brengen. Dat komt omdat wij zelf zijn gaan twijfelen. Is het wel waar wat de Kerk leert? Wat er in de Bijbel staat? Wat de Geboden leren?

Luister naar wat Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘Blijf bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus.’

Hopelijk heeft u in uw leven mensen gehad die u onderricht hebben in het geloof. En hopelijk hebben zij u het verschil uitgelegd tussen Sinterklaas en Onze Lieve Heer. En hopelijk verdiept gij uw geloof door de heilige geschriften, het evangelie voorop.

Zo worden wij vrienden van de Heer. En als vrienden krijgen we meer van Hem gedaan. Zo mogen wij toch de woorden van onze Heer verstaan. Dus de gewone volgorde is: een sterk geloof ontwikkelen, gebaseerd op de gezonde leer. Dan in de praktijk brengen wat wij geloven. En daarbij bidden tot God die ons beschermt tegen aanvallen. Dat kunnen aanvallen van buiten zijn: kritiek of misleiding en verzet. Maar ook aanvallen van binnen: lauwheid of onverschilligheid en twijfel.

Bidt! Zegt de Heer Jezus. Bidt! Dan zal Hij het geloof vinden als Hij op aarde terugkomt, omdat gebed ons geloof laat groeien. De gezonde leer zorgt ervoor dat we niet dwalen, maar alleen het gebed brengt in ons de vriendschap met God tot stand. Daarom gaf Jezus zelf het voorbeeld van een biddend leven. Wie weinig bidt krijgt weinig, omdat hij maar een kleine vriend van God is. En Jezus wil dat wij grote vrienden van God worden, opdat ons gebed rijke vrucht draagt. Vandaag al. Niet gisteren of morgen, maar vandaag. Amen.

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juni

Week 1

ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen