Preek van de Week

Preek van de Week

Deze week is de week van eenheid onder de christenen. Wij sluiten ons daar van harte bij aan, al was er dit jaar geen samenkomst. De eenheid onder christenen groeit vooral door toewijding aan Gods Woord. Als we horen hoe het volk bij Nehemia enthousiast was voor de voorlezing uit Gods Woord, kunnen wij geïnspireerd worden. Waar christenen, katholiek of protestant, eerbiedig omgaan met de Schrift, groeien vruchten van verzoening.

Een ander vlak van eenheid is het Doopsel. Zoals Paulus zegt in de Korinthiërsbrief: ‘Wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.’ Ook is er eenheid mogelijk in de zorg voor de naaste; voor de armen, de blinden, de verdrukten. Daarvoor is Christus gekomen, zoals Hij leerde in de synagoge van Nazareth.

Toch is de eenheid onder de christenen, de oecumene, aan het verslappen. Dat komt door een grotere beweging, wereldwijd, om van alle godsdiensten één godsdienst te maken: een wereldreligie. Daar wordt aan gewerkt zogenaamd om spanningen en tegenstellingen te overwinnen die alleen maar tot oorlog kunnen leiden. Zo zouden joden, christenen en islamieten water in de wijn moeten doen om verschillen te overbruggen en iets gemeenschappelijks over te houden. Ja, er zijn ook katholieken die zo denken, zelfs bisschoppen…

Als christenen hebben we daar moeite mee, althans degenen die trouw willen zijn aan het evangelie en aan onze mooie traditie. Waarom kunnen we niet een paar dogma’s afschaffen om een wereldreligie te krijgen? Omdat, broeders en zusters, omdat de eenheid met God geen resultaat is van een louter menselijke inspanning, maar een geschenk van God. Het is een genáde.

Als wij op eigen kracht de zonde van verdeeldheid uit de wereld konden helpen, zou Christus niet hebben hoeven komen. Dan had Hij ons niet hoeven verlossen. We konden het immers ook zonder Hem. Toch? Mensen die dat denken, dat we het ook zonder Christus af kunnen, beperken zijn rol tot die van leraar of voorbeeldfiguur.

Christus was meer dan een leraar of voorbeeld. Hij was en is Verlosser. Verlosser van alle mensen, van christenen en niet-christenen. En Hij heeft zijn verlossingswerk toevertrouwd aan de Kerk, de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Door de Kerk krijgen wij actueel deel aan zijn verlossing, d.w.z. vergeving van zonden en toegang tot het eeuwig leven. Moge door het dienstwerk van de Kerk en de hartelijkheid van de gelovigen de eenheid onder de christenen groeien.

Amen.

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juli

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4