Preek van de Week

Preek van de Week

Laten we beginnen met een grapje. Toen de wijn opraakte zei Maria tot Jezus: ‘Ze hebben geen wijn meer’, waarop Jezus zei: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak?’ Als we het woordje ‘zaak’ lezen als ‘wijnzaak’, krijgen we: ‘Vrouw, is dat soms uw wijnzaak?’ […] Alsof Jezus opkomt voor zijn eigen wijnzaak. Maar we weten wel beter, broeders en zusters. Jezus had geen wijnzaak. Hij maakte wel gebruik van de symboliek van wijn.

Het valt op de eerste plaats op hoe bescheiden Jezus aanwezig is op de bruiloft. Maria was eerder uitgenodigd. Het wonder dat de Heer deed, op aandringen van zijn Moeder, deed Hij in stilte. Niemand had in de gaten wat er gebeurde, behalve de bedienden. De Heer wilde het bruidspaar niet in verlegenheid brengen. Het was hún huwelijksfeest. Maar de Heer maakt wel gebruik van deze bruiloft om zich te openbaren, om zijn eerste wonder te verrichten. Wij mensen laten het graag horen als we iets goeds doen. De Heer is anders; Hij doet het goede op nederige wijze, in stilte. Alleen zij die geloven zien het en waarderen het.

‘U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard’, zei de tafelmeester tegen de Bruidegom. Maar eigenlijk had Jézus voor die wijn gezorgd. Hij was de Bruidegom. Dat sluit aan bij de verbondsgedachte van het Oude Testament. God was de Bruidegom van Israël, zijn bruid. Zo schenkt Christus de wijn van het Nieuwe Verbond. Op het einde van zijn leven zal Hij een nog rijker teken stellen als Hij wijn verandert in zijn Bloed, bij het Laatste Avondmaal. Iets wat in iedere Mis opnieuw gebeurt.

Dat de goede wijn op de bruiloft van Kana laat geschonken werd, kunnen we ook verbinden met ons eigen leven. Is het niet zo dat we eerst alles zelf menen te kunnen regelen? We doen ons best om onze levenstijd goed te gebruiken. We maken we ons druk als dingen niet lopen zoals wij willen. Wie dan de wijn van Jezus kan drinken, is een gelukkig mens. Dat is de innerlijke voldoening van het vertrouwen dat Hij ons leidt en beschermt. Vaak komt dat pas later in ons leven, als we het nodige meegemaakt hebben.

Die innerlijke voldoening moeten jongeren vaak missen. In 2021 is het aantal jonge mensen dat een einde aan het leven heeft gemaakt met 15% gestegen. Dat is veel. Hoe zou het geweest zijn als zij de wijn van de Heer hadden leren proeven? Als zij hadden geleerd tot Hem te bidden en op Hem te vertrouwen? Laten we de voldoening die wijzelf ervaren door het geloof niet voor onszelf houden maar ervan getuigen. De mensenziel heeft het nodig. Zeker de kinderen en de jongeren. Amen.

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juli

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4