Bidden is iets moois

Bidden is iets moois

Bidden is iets moois. De meeste mensen bidden, al praten ze daar niet zo gauw over. Het is best wel persoonlijk. Je kunt thuis bidden of onderweg of in de natuur. De kerk wil er zijn als een huis van gebed voor alle mensen. Daar bidden we samen.

In Bladel bidden we op werkdagen om 8.00 uur samen het ochtendgebed. We noemen het ‘morgenwijding’. Welkom!

Als je de gebeden thuis wilt bidden, kan dat. Download dan het boekje. De taal is misschien een beetje ouderwets. Als je iets ander zoekt of hulp wilt bij het bidden, laat het ons weten.

Morgengebed
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid Uw Opperste Majesteit. Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag U alle werken op, die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot Uw eer en tot zaligheid van mijn ziel, en ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen, en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen.

Onze Vader (oud)
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

Wees gegroet
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juli

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4