Preek van de Week

Preek van de Week

Er zijn mensen in de kerk die heel duidelijk de waarheid verkondigen, zoals Sint Paulus. Er zijn ook mensen die de nadruk leggen op de liefde, zoals Johannes. Allebei is goed en allebei is nodig.

Paulus in de eerste lezing disputeert met de Grieken om hen te overtuigen van de verlossing door Christus. We kunnen Paulus de apostel van de waarheid noemen.

Johannes in de tweede lezing zegt dat we niet moeten liefhebben met woorden maar met concrete daden. Hij was als het ware de apostel van de liefde.

Waarheid en liefde, ze horen bij elkaar en ze vinden hun oorsprong en voltooiing in de persoon van Christus zelf, die in het evangelie zegt: ‘Wie mij Mij blijft, draagt veel vrucht.’

Zowel Paulus als Johannes hebben veel vrucht gedragen in hun leven. Dankzij  hun ijver werden velen gewonnen voor het christelijk geloof. De rijkdom aan personen onder de apostelen is een teken van de rijkdom van God.

Wat wel goed is om op te merken is dat geen apostel tegenstrijdig is aan een andere apostel. Wij geloven niet dat iedere apostel zijn eigen waarheid heeft, maar dat zij allen getuigen waren van eenzelfde goddelijke waarheid. In eenheid verkondigden de apostelen de gekruisigde en verrezen Christus.

Er waren ook christenen die een afwijkende mening verkondigden. Zij werden vermaand en zonodig uit de kerk gezet om tot inkeer te komen. Het idee dat iedereen erbij moet horen wat hij ook gelooft, is geen apostolisch idee maar een modern soort indifferentisme. In de kerk gaat het niet om wat het individu denkt of vindt, maar om het vrucht dragen van de gemeenschap, als een wijnrank. En de Heer zelf zegt al dat er gesnoeid wordt in zijn wijngaard. Opdat er nog meer vruchten komen.

We zien momenteel ook dat er gesnoeid wordt in de wijngaard. De dooie takken en takjes worden afgeknipt. Dat is meer dan een sociologisch gegeven, alsof mensen geen belangstelling meer hebben voor geloof. Dat hebben ze wel, al zoeken ze hun heil vaak ergens anders. De Heer is zijn kerk aan het snoeien opdat zoekende mensen niet alleen maar bladeren vinden, maar echte vruchten. Vruchten van waarheid en liefde. En voor ons geldt: laten we geen blad zijn, maar een vrucht. Zoet door de liefde en krachtig door de waarheid. Amen. Heilige apostelen Johannes en Paulus, bidt voor ons. Alleluia.

Voorbede:

Voor de herders van de kerk, dat zij zoals de apostel Johannes of Paulus uitdrukking geven aan de ene goddelijke waarheid. Laat ons bidden.

Voor de wereldlijke leiders, om een groot verlangen naar vrede en rechtvaardigheid, opdat mensen en volken tot bloei kunnen komen. Laat ons bidden.

Om zegen over komst van de relieken van de H. Bernadette naar ons bisdom. Dat wij naar haar voorbeeld Gods roepstem volgen en ontvankelijk zijn voor wat de hemel van ons vraagt. Laat ons bidden.

Voor alle gelovigen in ons bisdom. Dat zij zich, naar het voorbeeld van de H. Bernadette, toeleggen op een leven van gebed, soberheid en bekering tot opbouw van de Kerk. Laat ons bidden.

Om zegen over de meimaand die gaat beginnen, dat wij aan de hand van Maria steeds meer vrucht dragen door de eenheid met haar Zoon. Laat ons bidden.

Voor onze persoonlijke intenties, voor de dopelingen en onze dierbare overledenen, dat zij rijke vruchten mogen dragen door de genade van Christus. Laat ons bidden.

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 mei

Week 1

ma 29
di 30
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
ma 6
di 7
wo 8
do 9
vr 10
za 11
zo 12
ma 13
di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18
zo 19
ma 20
di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
  • Geen evenementen