Preek van de Week

Preek van de Week

Bij de veertigdagentijd hoort het overwegen van de Tien Geboden. De Vlamingen hebben die op rijm gezet:

Bovenal bemin één God,
Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
Heilig steeds de dag des Heren.
Vader, moeder zult Gij eren.
Dood niet; geef geen ergernis.
Doe nooit wat onkuisheid is.
Vlucht het stelen en bedriegen.
0ok de achterklap en ’t liegen.
Wees steeds kuis in uw gemoed.
En begeer nooit iemands goed.

Zo kunnen we de Geboden makkelijker onthouden. Maar onthouden is nog iets anders dan ons eraan houden. Wij allen overtreden in ons leven de Tien Geboden, hetzij letterlijk hetzij overdrachtelijk. Zijn ze niet te hoog gegrepen?

In het evangelie staat een zinnetje dat aansluit bij het bijbels realisme: ‘Jezus wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte.’ Christus de schakel tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij heeft de Tien Geboden niet afgeschaft, Hij heeft ze wel samengevat in het ene gebod: ‘Bemint God boven alles en uw naaste als uzelf.’

Dat is een verschil met de huidige levensvisie. Die erkent ook dat de mens moreel feilbaar is, maar probeert er een draai aan te geven door te nadruk te leggen op uniciteit. Het maakt niet uit wat voor kwaad je doet, als je maar leeft als unieke persoon. Dat geeft een soort individuele verlossing. De verlossing die Jezus brengt is veel opbouwender. Niet alleen word je langzaam – en ik herhaal: langzaam – een beter mens, maar het sticht ook gemeenschap tussen jou en de ander. Je kunt God liefhebben die volmaakt is als je je naaste liefhebt die onvolmaakt is.

Wat dat betreft was de Tempeldienst in Jeruzalem gecorrumpeerd. Er werd gehandeld in Gods huis én er werd op de mensen neergekeken door de religieuze elite. Jezus stelt beide ontsporingen aan de kaak. Met een zweep en met woorden. Wat zou Hij ons zeggen in onze tempel? Hebben wij elkaar als we liturgie vieren lief? En willen wij onze hemelse Vader van harte eren als wij hier zijn? Het één kan niet zonder het ander. Moge deze veertigdagentijd ons vooruit helpen. Kom, Heer Jezus. Maak ons één, met de Vader en met onze broeders en zusters. Dan zullen wij de Geboden graag volbrengen. Amen.

Voorbeden:

Voor de herders van de Kerk, dat zij ons voorgaan in de aanbidding van God en de liefde voor de naaste. Laat ons bidden.

Voor de politieke leiders, om wijsheid en kracht in de strijd voor rechtvaardigheid en vrede. Laat ons bidden.

Om zegen over de Alphacursus en de communiecatechese, dat jong en oud Gods Woord moge begrijpen en eruit leven. Laat ons bidden.

Om een goede samenwerking voor het vastenproject in Tanzania, dat we over grenzen heen de naastenliefde beoefenen. Laat ons bidden.

Voor de zieken in onze parochie, om heil en genezing in de Naam van Christus, die nog steeds weldoende rondgaat. Laat ons bidden.

Voor de dopelingen en voor onze dierbare overledenen, dat zij thuis mogen komen in het huis van de Vader. Laat ons bidden.

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juli

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4