Preek van de Week

Preek van de Week

‘Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard.’ De profeet Jesaja schreef deze woorden toen de wijngaard des Heren op het punt stond met de grond gelijk gemaakt te worden. Niets zou er van overblijven. En toch zóng Jesaja. Hoe kan dat?

We kunnen daarbij denken aan een andere wijngaard. Die van Franciscus van Assisi. 4 oktober vierden we zijn gedachtenis. Dierendag is oorspronkelijk de dag van Sint Franciscus, die preekte tot de vogels en de vissen. En hij zong voor zijn Vriend, de Heer Jezus Christus.

De wijngaard van de Heer lag er toen ook niet florissant bij. De Kerk zakte in door politieke intriges en werd geconfronteerd met velerlei dwalingen. De paus kreeg op een nacht een droom van iemand die de Kerk behoedde voor instorting. Een klein mannetje. Dat mannetje was in het echt geen mannetje, maar een man Gods: Francesco Bernardone.

Francesco hield aanvankelijk veel van mode, muziek, romantiek en soldatenroem. Maar het gaf niet de voldoening die hij zocht. Er brandde een vuur in hem dat hem verwarde. Dat vuur werd pas herkenbaar toen hij in het vervallen kapelletje van San Damiano een stem hoorde: Francesco, herstel mijn kerk. Er was verder niemand in de kapel. Het was de stem van Christus…

Een ander moment in de bekering van Franciscus was het omhelzen van een melaatse, als een broeder van Christus. Dat zou hij vroeger nooit gedaan hebben. En het uitdelen van zijn bezit onder de armen, als lievelingen van Christus. Zo werd het vuur in Franciscus een heilig vuur. Dat trok veel mensen aan, mannen en vrouwen die wilden leven zoals hij. Zij wilden ook zingen, zingen het lied van hun vriend en zijn wijngaard.

Ja, zij die van de Heer houden zingen voor Hem. Ook al is er onrust en verdeeldheid in de wijngaard. Net als bij Jesaja. En hóe zingen wij? Paulus geeft eigenlijk het antwoord: ‘Houd je aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient.’ Al deze eigenschappen krijgen voor ons christenen een gezicht: het gezicht van Christus, de Vriend van de wijngaard.

Als in ons hart de liefde voor Hem groeit, is dat de belangrijkste vrucht in de wijngaard. Dan zingen wij. Sint Franciscus zei: ‘De mensen verliezen alles wat zij in deze wereld achter moeten laten. Maar zij kunnen het loon van hun liefde met zich meenemen.’ Heilige Franciscus, bid voor ons en voor onze geliefde wijngaard. Dat wij als vrienden, elke dag, onze Vriend mogen bezingen. Amen.

Voorbeden

Voor de Kerk als wijngaard van de Heer; dat de liefde voor Christus in haar mag branden als een vuur dat licht en warmte schenkt. Laat ons bidden.

Voor de politieke leiders; dat zij wijsheid en kracht ontvangen om leugens van waarheid te onderscheiden en de gerechtigheid te beoefenen. Laat ons bidden.

Voor de armen en hulpbehoevenden. Dat zij – bij alles wat ze moeten missen – onze liefde niet hoeven te missen. Laat ons bidden.

Voor roepingen tot het religieuze leven; dat jonge mensen zoals St. Franciscus arm, gehoorzaam en kuis willen leven uit liefde voor God. Laat ons bidden.

Voor de vormelingen en hun gezinnen. Dat zij door de H. Geest het lied van wijngaard mogen meezingen, als vrienden van de Heer. Laat ons bidden.

Voor de intenties van onze gemeenschap, voor de dopelingen en onze dierbare overledenen, dat de God van vrede met hen mag zijn. Laat ons bidden.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 april

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen