Preek van de Week

Preek van de Week

Er zijn vijf momenten in de Eucharistie waarbij het gaat om vergeving:

Aan het begin vragen we God en elkaar om vergeving, in de schuldbelijdenis.
In de geloofsbelijdenis staat vervolgens dat we geloven in de vergeving van de zonden.
Bij de consecratie horen we de woorden van de Heer: ‘Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt tot vergeving van de zonden.’
In het Onze Vader bidden we: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.’
En vóór de communie zeggen wij: ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.’

Met andere woorden: we vragen veel om vergeving. En het mooie van de Eucharistie is ook dat we hulp ontvangen om mensen van vergeving te zijn.

Laten we eerst vaststellen: voor ons als christenen is het niet persé makkelijker om te vergeven dan voor anderen. Ook wij zijn mensen, met onze menselijke psyche.

Iemand heeft weer zijn rommel niet opgeruimd; iemand heeft weer niet gedaan wat hij beloofd heeft; iemand heeft me weer gekwetst in het bijzijn van anderen. En het kan nog wel een graadje erger: iemand heeft iets van me gestolen; mijn man of vrouw is vreemd gegaan; iemand heeft me geslagen of vernederd.

Broeders en zusters, het evangelie zegt niet dat vergeven makkelijk is! Vergeven kan zeer moeilijk zijn. Het kwaad dat ons is aangedaan laat sporen na in ons geheugen en in ons gevoel. De tijd heelt alle wonden, zegt men, maar we weten ook dat vergeven niet hetzelfde is als vergeten.

Wat zegt het evangelie wel? ‘Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.’ Of we iets vergeten, hebben we niet in de hand. Of we bereid zijn te vergeven wel.

Wie met liefde de Eucharistie viert merkt dat dat enorm helpt om die bereidheid tot vergeving op te brengen. We krijgen in de gaten hoe goed de Heer voor ons is in de Eucharistie, ondanks de fouten die wij maken. En zo worden wij innerlijk geholpen om goed voor anderen te zijn. We raken de angst kwijt dat God anderen voortrekt of hun fouten niet ziet. God ziet alles en geeft ieder zijn deel aan straf of beloning. Wij zien niet alles, laten we dus maar bereid zijn tot vergeving. Van harte. Amen.

Voorbeden:

Voor de Kerk, dat zij met woord en daad een gemeenschap mag zijn van vergeving. Laat ons bidden.

Voor de politieke leiders, om medelijden met hen die ondanks hun goede inzet in schulden terecht komen. Laat ons bidden.

Voor de gehuwden die gehinderd worden door onderlinge schuld en verwijten, om de genade van vergeving. Laat ons bidden.

Voor de herontdekking van de biecht als een positieve gave van verzoening met God. Laat ons bidden.

Voor de slachtoffers van het natuurgeweld in Marokko en Libië, dat zij voorbij al het leed mogen komen tot de eeuwige vrede van Christus. Laat ons bidden.

Voor al onze dierbare overledenen, dat de zon van de gerechtigheid over hen mag opgaan. Laat ons bidden.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juni

Week 1

ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen