Preek van de Week

Preek van de Week

Een goede leraar zegt: ‘Domme vragen bestaan niet’. Met andere woorden: elke vraag verdient een eerlijk antwoord of een wedervraag; zo kunnen ook anderen er hun voordeel mee doen. Het evangelie van vandaag is een mooie en diepe dialoog van Jezus Christus met zijn apostelen. Tomas en Filippus nemen het voortouw met hun vrijmoedige vragen. Zo ontlokken ze Jezus antwoorden die heel diep zijn en vol van licht. Wij doen er ons voordeel mee.

Het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God is een strijdpunt van alle tijden. Vooral in de eerste eeuwen van het christendom bleef het roerig omdat er nieuwe stromingen ontstonden die er een andere uitleg op na hielden. Met name de heilige Athanasius, die we afgelopen week gevierd hebben, was een licht voor de Kerk. Mede door hem belijden we op zondag wat we belijden: Jezus is waarlijk God en waarlijk mens. En hoe kunnen we Jezus ontmoeten?

‘Waar twee of meer verenigd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden’, zegt de Heer. (Mt 18, 20). Jezus Christus is niet los verkrijgbaar. Daar waar christenen samen zijn, daar is Hij. Hij is één met de kerk. En in het evangelie bevestigt Hij zijn éénheid met de Vader. ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’. Dit kan ons helpen om in ons christelijk leven niet te vervallen tot individualisme.

De heilige pater Eymard, stichter van de Sacramentijnen, schreef: ‘Zoek niet de Jezus van Palestina of ook niet Jezus in de hemel bij de engelen. Maar zoek Hem in de Eucharistie’. Dit kan helpen om de unieke zelfgave van Jezus in het nú voor ogen te houden. De Heer wil ons tot de hemelse Vader brengen. Hij gaat ons zelf voor. Om dit te beleven hebben we stilte en aanbidding nodig. Wellicht kunnen wij ons bij de opheffing van de H. Hostie na de consecratie en bij de uitnodiging tot de Communie laten inspireren door de woorden van Jezus: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’.

De heilige Augustinus schreef: ‘Wil je niet verdwalen? Ik ben de Weg. Wil je je niet vergissen? Ik ben de Waarheid. Wil je niet sterven? Ik ben het Leven. Kom tot Mij’. Waar is het Jezus Christus anders om te doen dan om ons mee te nemen naar het leven in Hem en daardoor met de Vader? Hoe snel raken we verdwaald in allerlei zaken die de vrede en de vreugde verstoren of zelfs wegnemen. Onze diepste honger naar liefde blijft onvervuld en de barmhartigheid is ver te zoeken. Moge de Heer ons thuisbrengen bij de Vader. Niet alleen aan het einde van dit leven maar telkens wanneer we de Liefde die van God komt een kans geven. Die boodschap brengt ook de meimaand, die aan Maria is gewijd. Moge zij ons tot gids zijn. Haar vereren we als ‘Regina Caeli’, de koningin des hemels, die voor ons bidt. Amen, alleluia.

Voorbeden:

Voor de herders van de kerk, dat zij zoals de apostelen één van hart en één van geest mogen zijn. Laat ons bidden.

Voor de politieke leiders, om wijsheid en kracht bij het openbaar bestuur. Laat ons bidden.

Voor de kinderen die hun Eerste Communie gaan doen, om een vurig geloof en een blijde hoop als vrienden van Jezus. Laat ons bidden.

Voor de zieken in onze parochie, om heil en genezing naar lichaam en geest. Laat ons bidden.

Om zegen over de meimaand, dat wij door Maria dichter bij haar Zoon komen die de weg, de waarheid en het leven is. Laat ons bidden.

Voor onze persoonlijke intenties, voor de dopelingen en onze dierbare overledenen. Dat zij als levende stenen gevoegd worden in de geestelijke tempel. Laat ons bidden.

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juni

Week 1

ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen