Preek van de Week

Preek van de Week

De herfstvakantie is begonnen. Ik vond dat als kind een heerlijke tijd, met alle kleuren en geuren. De gezelligheid binnen en de vrijheid om buiten te spelen.

Stelt u zich voor als een kind van andere kinderen niet mag meespelen. Dat kan een eenzaam gevoel geven. Het gevoel er niet bij te horen. Dat gevoel had Bartimeüs waarschijnlijk ook. Bartimeüs was blind. Als blinde was hij ook arm; hij moest bedelen. Hij wilde op een dag graag Jezus ontmoeten die voorbij kwam in Jericho. Het leek alsof Jezus verder ging, alsof Hij geen oog had voor Bartimeüs.

Hebben wij dat soms ook? Dat we denken dat de Heer geen oog voor ons heeft? Dat we onze zaken alleen moeten opknappen? Dat we gewoon niet kunnen wachten tot Hij ons helpt? En misschien ook wel dat wij te vaak dingen verkeerd hebben gedaan om te kunnen rekenen op Gods hulp.

Bartimeüs liet het er niet bij zitten. Hij begon te roepen: ‘Jezus, heb medelijden met mij!’ En toen gebeurde het wonder. Hij kwam in contact met Jezus en die genas hem van zijn blindheid. De mensen die Bartimeüs eerst hadden toegesnauwd, waren ineens aardig. Zo kan het omslaan, broeders en zusters. Wie op mensen vertrouwt, vertrouwt op iets heel veranderlijks. Wie op Jezus vertrouwt, vertrouwt op iets heel betrouwbaars.

We mogen ons de vraag stellen in hoeverre wij het anderen moeilijk of makkelijk maken om tot vertrouwen in Jezus te komen. Als wij onszelf groot maken, zullen anderen Jezus minder goed kunnen zien. Dan staan we in de weg. Of als we dingen heel erg dramatiseren – dit is verschrikkelijk en dat is verschrikkelijk – dan leiden we af van het vertrouwen dat God alles toch in de hand heeft. Pas als we persoonlijk ruimte maken voor Christus om Heer te zijn in ons leven, kunnen we vertrouwen wekken bij anderen, zodat ook zij naderbij komen.

Er liggen nog altijd Bartimeüssen langs de weg, ook in onze tijd. Laten we hun stem niet negeren. Het kan gaan om mensen die we lastig of irritant vinden in hun hulpbehoevendheid. Als we tijd en ruimte voor hen maken zoals Jezus dat doet voor ons, zullen meer mensen Hem volgen op zijn tocht. Die tocht gaat verder. Ook in deze tijd. Ik durf zelfs te zeggen dat het de enige tocht is die ons thuisbrengt. Want zoals onze ogen zijn geschapen voor het licht, zo is onze ziel geschapen voor het eeuwig Licht. Amen.

 

Voorbede

 

Voor Gods Kerk op aarde, dat zij oog heeft voor hen die naar Christus verlangen en Hem willen volgen zoals Bartimeüs. Laat ons bidden.

Om een goede regering in ons land en om Gods hulp bij alles wat daarvoor nodig is. Laat ons bidden.

Voor de kinderen in onze parochie die hun Vormsel gaan doen, dat ze zich met hun ouders thuis voelen in het gezelschap van Jezus. Laat ons bidden.

Voor hen die blind zijn, dat er goede zorg voor hen mag zijn en om verhoring van hun gebeden. Laat ons bidden.

Voor hen die zich buitengesloten voelen, dat zij zich aangetrokken voelen om Jezus te volgen op zijn tocht. Laat ons bidden.

Voor onze persoonlijke intenties (…), voor de dopelingen (…) en voor onze dierbare overledenen (…), dat zij het eeuwig licht mogen zien. Laat ons bidden.

Deze H. Mis wordt aan God opgedragen voor: (intenties noemen –GEEN laat ons bidden)

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juli

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4