Preek Pasen

Preek Pasen

Het is mogelijk om hetzelfde te zien en iets anders te geloven. Wat wij zien staat niet op zichzelf, het wordt mede bepaald door wat wij denken. Er zijn voorbeelden van mensen die wonderen zagen gebeuren met eigen ogen en tóch niet geloofden.

Bijvoorbeeld de Schriftgeleerden en Farizeeën die Lazarus uit de weg wilden ruimen, omdat om hem veel joden overliepen tot Christus. Ze hadden weliswaar gezien dat Lazarus weer leefde, maar hun verblinding was zo groot dat ze het wonder niet positief waardeerden.

Er zijn ook mensen die nog nooit een wonder gezien hebben maar toch een rotsvast geloof hebben. Hun ogen zien in de schepping en in de gebeurtenissen van hun leven de hand van God. Een wonder maakt hun geloof niet groter.

Wat ik bedoel, staat ook in het evangelie. Petrus zag de zwachtels van de overleden Jezus liggen. En dat was het dan. Johannes zag ze ook liggen, en – zo staat er – hij geloofde! Zien en geloven, ze lijken op elkaar, maar zijn niet hetzelfde.

Zou het kunnen dat Johannes eerder geloofde dan Petrus omdat hij tot aan het kruis bij Jezus was gebleven, terwijl Petrus op de vlucht geslagen was en Hem zelfs verloochend had?

In die zin is geloof een genade. Een genade die we kunnen bewaren of verliezen. Kinderen stellen van nature vlugger de geloofsakt dan volwassenen. Volwassenen hebben meer ballast door de zonden die zij hebben gedaan. Zo ook Petrus in vergelijking met Johannes.

Wat het voor volwassenen niet makkelijker maakt is de negatieve kijk van de MSM: de mainstream media. Alles lijkt fout te gaan in de wereld. Dat doet wat met ons. We zouden vergeten dat God alles in de hand heeft. Dat er ook veel goeds is.

Christus geeft ons een perspectief dat het kwaad niet ontkent. Integendeel, wie Christus leert kennen ziet nog veel meer kwaad in deze wereld. Maar hij heeft begrepen dat de Heer sterker is. Dat het goede door Hem overwint.

In dit geloof te mogen leven is een genade. Het maakt alles anders. Ook deze Mis. Want Dezelfde Christus die uit het graf is gestapt, stapt in ons midden als zijn Woord wordt verkondigd. En Hij stapt op het altaar als de Eucharistie wordt opgedragen. Laten we Hem met de vreugde van het geloof begroeten. Alleluia!

Voorbede

Voor de herders van de kerk, dat zij zoals Johannes jong van hart mogen blijven door het geloof. Laat ons bidden.

Voor de christenen wereldwijd, dat hun vreugde om de verrijzenis aanstekelijk mag zijn voor hen die zoekend zijn. Laat ons bidden.

Om troost en kracht voor onze naasten die ondanks het paasfeest geconfronteerd worden met oorlog en geweld. Laat ons bidden.

Voor de zieken die wij kennen, om genezing of verlichting. Dat zij zich in hun lijden gedragen mogen voelen. Laat ons bidden.

Uit dankbaarheid voor de genades die wij in de veertigdagentijd mochten ontvangen, dat ze rijke vrucht dragen in de paastijd. Laat ons bidden.

Voor onze persoonlijke intenties, voor de dopelingen en voor onze dierbare overledenen, dat zij deelkrijgen aan de kracht van Christus’ verrijzenis. Laat ons bidden.

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 april

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen