Sint Pancratiuskerk

Hoogeloon

Hoogeloon heeft ‘de kathedraal van de Kempen’. De kerk heeft niet zo’n kolossale toren als ‘de kathedraal van de Kempen’ in België (Brecht), maar wel een mooie koepel en prachtig lijnenspel in de architectuur. De patroonheilige van de kerk in Hoogeloon is Sint Pancratius. Aan hem is een kleine kapel gewijd die overdag open is. Volgens een traditie wijdt men brood en water (‘Pancratiusbrood’) voor een goede gezondheid. In de kapel kunnen bezoekers water en brood vinden om mee te nemen.

Op donderdagen is er om 9.15 uur een gebedsviering in Steunpunt Den Bogerd, achter de kerk. En op de eerste donderdag van de maand een heilige Mis. Na het bidden drinken we samen koffie.

Hoogeloon heeft aan de rand van het dorp een witte Mariakapel, in het bosje op de kruising van De Hoef en de Hoogcasterseweg. Dat is tien minuten lopen vanaf de kerk.

De Sint-Pancratiuskerk is een kerkgebouw in Hoogeloon in de gemeente Bladel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het gebouw is gewijd aan Sint-Pancratius en is een rijksmonument.

Geschiedenis

In de 15e eeuw werd ongeveer 140 meter noordoostelijker van de huidige de oude Sint-Pancratiuskerk gebouwd.
In 1924 werd ter vervanging van de oude kerk een nieuwe kerk gebouwd naar het ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael.
In 1926 werd de oude kerk afgebroken waarbij de toren behouden bleef.

Opbouw

Het kerkgebouw is opgetrokken in sobere neogotische stijl en is een kruiskoepelkerk. Het bestaat uit een driebeukig basilicaal schip met drie traveeën, een transept van twee traveeën breed met grote vieringtoren, nog twee traveeën en een koor met vijftwaalfde sluiting. Een van de drie traveeën van het schip is een blinde travee en bevat het keperboogvormige portaal en de orgelgalerij. De vieringtoren heeft een koepel op pendentieven. Er zijn zijkapellen tussen het transept en het koor.

Het gebouw is aan de buitenzijde opgetrokken in machinale bakstenen, voorzien van pilasters, steunberen met versnijdingen en afzaat met driehoekige bekroning, en betonnen afdeklijsten. De kerk wordt gedekt door een zadeldak boven het schip, de dwarsarmen en het koor en lessenaarsdaken boven de zijbeuken. De vieringtoren wordt gedekt door een uivormig koepeldak.

In het kerkgebouw worden de zijbeuken van de middenbeuk gescheiden door spitsboogarcades die rusten op pijlers om de gemetselde kruisribgewelven te dragen.

 

Rijksmonument: nummer 514903

Sint
Pancratius
kerk

De Sint-Pancratiustoren is de overgebleven kerktoren van de Sint-Pancratiuskerk in Hoogeloon in de gemeente Bladel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De toren staat aan de Torenstraat en heeft rond zich nog het oude kerkhof. De kerk was opgedragen aan Sint-Pancratius. De toren is een rijksmonument.

Geschiedenis

De toren is gebouwd omstreeks 1400.

In de vijftiende eeuw werd de Sint-Pancratiuskerk gebouwd.
In 1924 werd er een nieuwe Sint-Pancratiuskerk die ongeveer 140 meter zuidwestelijker van de toren werd gebouwd elders in het dorp.
In 1926 is de oude Sint-Pancratiuskerk afgebroken waarbij de toren bleef staan.

Opbouw

De vierkante bakstenen toren is in een sobere bouwstijl opgetrokken en is een goed voorbeeld van Kempense gotiek. Hij heeft vier geledingen met haakse op elkaar gestelde steunberen met op de top een ingesnoerde torenspits. Bovenin lopen de versmalde steunberen in de bovenste geleding door tot in met boogfries verbonden lisenen. Aan de noordzijde bevindt zich een vierkante traptoren. Boven de westingang is een rondvenster. In de toren is een tiendklok uit 1435 te vinden, die gegoten is door Jan Zeelstman. Deze klok kondigde de komst van de tiendheffer aan. Een andere klok dateert van 1791.

In de torenmuur is de aansluiting met het schip nog goed te zien.

 

Rijksmonument: nummer 514903

Sint
Prancatius
toren

Geef jouw biecht op

Contact met de Parochie

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest