Derde zondag van de veertigdagentijd / 070321

Derde zondag van de veertigdagentijd / 070321

Een oude benedictijner monnik zei ooit tegen mij dat hij alle Tien Geboden overtrad. Het zijn zo van die woorden in je leven die je niet vergeet. Waarschijnlijk helpt de verbazing om dingen te onthouden. Inmiddels ben ik twintig jaar verder en ik denk dat ik de monnik begrijp. Laat me eerst de Tien Geboden nog een keer noemen op Vlaamse wijze, op rijm. Dat klinkt zo sympathiek:

 1. Bovenal bemin één God.
 2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
 3. Heilig steeds de dag des Heren.
 4. Vader, moeder zult gij eren.
 5. Dood niet, geef geen ergernis.
 6. Doe nooit wat onkuisheid is.
 7. Vlucht het stelen en bedriegen.
 8. Ook de achterklap en ’t liegen.
 9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
 • En begeer nooit iemands goed.

Natuurlijk hebben de geboden een primaire betekenis. Daar begint het mee en daar moeten we ons aan houden. Dat is al moeilijk genoeg.

 

Maar de geboden hebben ook een secundair bereik. Al heb je geen afgodsbeeld in huis, als er iets in jouw leven belangrijker is dan God, dan heb je al een afgod.

Al vermoord je niemand, als je over iemand kwaad spreekt, beschadig je zijn naam.

Al ben je tevreden in je huwelijk, als je je ogen niet bewaakt, grijpt de begeerte je aan.

 

Waarom had de benedictijner monnik zo’n eerlijk gemoed? Omdat Hij leefde met God. En wie met God leeft, wil alle duisternis achter zich laten om te leven in het licht.

 

Vergeef me als ik in dit verband weer een keer spreek over de biecht. Dat moet een goede pastoor doen in de veertigdagentijd. Denk eens aan de monnik, als u door schaamte weerhouden wordt; alle Tien Geboden overtreden. En denk aan Jezus als u geen enkele schaamte hebt; geen enkel Gebod had Hij overtreden.

 

Zoals Jezus de tempel van Jeruzalem reinigde, zo wil  Hij onze ziel reinigen. In Jeruzalem reinigde Hij met geweld. In de biecht reinigt Hij met zachtheid. Wie zegt: ‘Ik ga nooit of nooit meer biechten’,  die zegt eigenlijk: ‘Ik laat mij niet door Jezus reinigen’. Weet u wie dat ook zei? Petrus, bij het Laatste Avondmaal, toen de Heer de voeten van zijn leerlingen wilde wassen.

 

Tenslotte: vergeet de suikerpot van vroeger, vergeet de leugentjes, vergeet de rooie oortjes. Ga voor de ontmoeting met de levende Christus in het sacrament. Wat u zelf met al uw inspanningen wilt bereiken – een leven lang – dat schenkt Hij gratis, door zijn genade: verzoening, verlichting, versterking. Dát is de zwakheid van God. Dát is de dwaasheid van God, zoals Paulus zegt. De kracht van het kruis van Christus. Amen.

Voorbede

Om zegen over de reis van paus Franciscus naar Irak, dat het Gods kracht en Gods wijsheid zichtbaar mag maken. Laat ons bidden.

Voor de gelovigen en de priesters die zich voorbereiden op Pasen, dat zij zich open stellen voor de reinigende kracht van Christus in de biecht. Laat ons bidden.

Om zegen over de verkiezingen in ons land, dat de Tien Geboden leidraad mogen zijn voor burgers en politici. Laat ons bidden.

 

Om zegen over het vastenproject in onze parochie, dat wij onze broeders en zusters te hulp komen met onze welvaart. Laat ons bidden.

Voor de gehuwden die uit elkaar dreigen te groeien, dat zij tot gesprek en tot verzoening komen, met de hulp van Gods genade. Laat ons bidden.

 

Voor de intenties van onze gemeenschap (…) voor de dopelingen (…) en onze dierbare overledenen, dat zij mogen delen in de kracht van Christus’ verrijzenis. Laat ons bidden.

Deze H. Mis wordt aan God opgedragen voor

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juni

Week 1

ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
 • Geen evenementen

 • Geen evenementen