Heilige Antoniuskerk

Netersel

De kerk in Netersel is overdag open. Het interieur is sober en stijlvol. Vanouds is Sint Brigida de patrones van de kerk. Daar is later Sint Antonius bijgekomen. Mensen steken graag een kaarsje op in de Antoniuskapel of in de Mariakapel achterin de kerk.

Op zaterdagavond is er afwisselend een gebedsviering en een eucharistieviering om 19.00 uur. Deze kerk zal op termijn herbestemd worden, zoals in Hapert. Netersel heeft een Mariakapel aan de Hoeve 20, met een beeld van pater Pio in de voortuin. Bezoekers van de kapel kunnen zelf koffie zetten.

Er is ook nog een klein Mariakapelletje in Netersel aan de Fons van der Heijdenstraat, ter nagedachtenis aan de in de oorlog gefusilleerde dorpsbewoner Fons van der Heijden.

De Sint-Antonius van Padua en Brigidakerk is een kerkgebouw in Netersel in de gemeente Bladel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Achter de kerk ligt de begraafplaats.

De kerk is gewijd aan Antonius van Padua en Brigida. Het gebouw is geen rijksmonument, maar delen van de inventaris wel. Dit betreft een XVe-eeuws hardstenen doopvont (thans wijwatervat), een indrukwekkend XVe-eeuws houten kruisbeeld, houten beelden van Petrus en Paulus uit de XVIIIe eeuw, vroeg XIXe- of laat XVIIIe-eeuwse kruiswegstaties, olieverf op doek en twee klokken die in 1529 en 1530 gegoten zijn door Jaspar Moer.

Heilige
Antonius
kerk

Geschiedenis

De kerk van Netersel wordt voor het eerst vermeld in 1340, maar is wellicht ouder. Van oorsprong was het een castrale- of slotkapel die hoorde bij het nabijgelegen ‘steynen huis’ (pachthoeve) of kasteel.

In 1932 werd de oude kerk gesloopt en werd de nieuwe kerk in gebruik genomen naar het ontwerp van de architecten E. Heykants en Van Laarschot. Tot 1932 had Netersel enkel de heilige Brigida als patrones. De nieuwe kerk werd gebouwd met steun van het Antoniusfonds die als eis stelde dat ook de heilige Antonius van Padua als patroonheilige moest gelden. Daarom werd de kerk in 1932 aan beide heiligen gewijd.

Bij de bevrijding in 1944 werd de kerk zwaar beschadigd en kon niet meer gebruikt worden. Er kwam een noodkerk in een school en later in een houten barak.

De huidige parochiekerk werd in 1950 gebouwd naar het ontwerp van architect Cees Geenen uit Eindhoven. Pastoor Van Moorsel was tot tweemaal toe bouwpastoor in het Neterselse, dat in minder dan 20 jaar tijd 4 opvolgende kerken heeft gekend

De oude kerk van voor 1932 getekend door Hendrik Verhees

Geef jouw biecht op

Contact met de Parochie

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest