Sint Severinus kerk

Hapert

De kerk in Hapert is verkocht aan de gemeente voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA). In de tussentijd hebben we in een bijzaal van gemeenschapshuis Den Tref gebeden, op zondagen om 11.00 uur. Er is naast de MFA ook een kapel (Severinuskapel) gebouwd, die door de bisschop is ingezegend op 22 april 2023. 

Het tabernakel komt van de Zusters van Schijndel en stelt de Brandende Braambos voor. Het meubilair is gebouwd in de stijl van de Bossche School. Het wandkleed van St. Severinus hing in het oude Raadhuis. Het beeld van Donatus stond vroeger in de kerk van Hapert heeft nu een plek gekregen in het portaal van de kapel.

De kapel is dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 uur. Het is mogelijk er een doopviering of huwelijksviering te laten plaatsvinden. Ook voor kleine uitvaarten is er ruimte, mits er geen bezwaar is bij de andere gebruikers van de kapel. De familie van de overledene helpt dan wel om alles klaar te zetten en op te ruimen (als de schuifdeur open moet).

Elke dinsdagochtend was er in De Kloostertuin aan de Kerkstraat een gebedsviering. Dat willen we ook in de kapel weer gaan oppikken.

Er is ter hoogte van Ganzestraat 11 nog een Mariakapel in Hapert. In de meimaand bidden we daar de Rozenkrans.

Geschiedenis

In 1918 schonk sigarenfabrikant Cornelis Claassen aan de kerk een perceel grond langs de Provinciale Weg om daarop weer een nieuwe kerk te bouwen. Met als reden dat de toen nog niet zo oude neogotische kerk uit 1857 te klein en vervallen zou zijn. Het kerkbestuur kocht naast het perceel nog een huisje met daar bij een erf. Op 22 september 1922 begon de aannemer met de bouw en op 24 september 1923 werd de kerk plechtig geconsacreerd. De inwoners van Hapert schonken veel kunstwerken ter verfraaiing van het interieur van de kerk. Zo schonk het personeel van sigarenfabrikant Gebroeders De Graaf een beeld van het Heilig Hart van Jezus. Het geld daarvoor hadden ze bijeen gespaard door over te werken. In 1938 werd de huidige kerk uitgebreid met een open ingangsgalerij, een doopkapel en een Sint-Donatiuskapel.

Verering van de heilige Donatus

Ondanks dat de kerk gewijd is aan de heilige Severinus, is er aan deze kerk een bedevaart verbonden die tegenwoordig bekend staat als de verering van de heilige Donatus. Deze ontstond naar aanleiding van de dood van twee parochianen in 1897 nadat zij waren getroffen door de bliksem. Een jaar na dit ongeval begon in de vorige Sint-Severinuskerk de openbare verering (tweede zondag in juli 1898). Ook werd een devotiebroederschap ter ere van de bliksemheilige opgericht. Tot de jaren 60 van de 20e eeuw werd Donatus te Hapert bezocht door bedevaartgangers uit de gehele Kempen en daarbuiten. Vandaag de dag wordt de feestdag van Sint-Donatus nog steeds gevierd.

Opbouw

De kerk van Hapert, gelegen aan de Kerkstraat, is een neoromaanse driebeukige kruiskerk met dakruiter en lagere apsis met gekoppelde rondboogramen. Ook beschikt de kerk over een miniem torentje op het dak. Aan de noord zijde van de kerk bevindt zich een klokkenstoel, deze is voorzien van een grote (Severinus, 396 kg) en een kleine klok (Donatus, 101 kg). Voor de kerk bevindt zich een bronzen afbeelding van het wapen van de voormalige gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren, waarvan Sint Severinus de schildhouder is. Deze werd ontworpen door H.C. ’t Jong uit Dordrecht.

Sint
Severinus
kerk

Sluiting van onze kerk in Hapert

Bron: Omroep Brabant
Een treurige dag voor Hapert, waar zondagmorgen in de Heilige Severinuskerk voor het laatst een mis werd opgedragen. De deuren sluiten na vandaag voorgoed. Direct na de mis trok een processie, met als middelpunt pastoor Harm Schilder met de heilige communie, door de straten van Hapert richting de Heilige Petruskerk in Bladel.
 

Tot de sluiting van de kerk was al besloten voordat Pastoor Schilder zich vanuit Tilburg in de gemeente Bladel meldde. De ‘Severinus’ gaat deel uit maken van een zogeheten MultiFunctionele Accommodatie (MFA), met ruimte voor onder meer onderwijs, opvang en cultuur. Inwoners van Hapert ‘moeten’ voortaan in Bladel naar de kerk.

Verschillende mensen stonden langs de kant van de weg te kijken naar de stoet. Sommigen konden hun tranen niet bedwingen. Bekijk in bijgaande video hoe Hapert afscheid nam.

 

Inzegening Severinus kapel Hapert

In gemeenschapshuis “Hart van Hapert” is een kapel gebouwd, nadat de kerk uit haar functie is ontheven en geïntegreerd in deze MFA. De Severinus kapel wordt ingezegend door Mgr. de Korte, bisschop van Den Bosch.

Geef jouw biecht op

Contact met de Parochie

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest