Heilige Sint Petrus banden kerk

Bladel

De kerk in Bladel is de hoofdkerk in de parochie. Daarnaast ligt een ruime zaal voor activiteiten en een mooie pastorietuin. In de pastorie woont de pastoor (Sniederslaan 48). Een deel van de pastorie is ingericht voor het secretariaat, een religieus winkeltje, de administratie en het archief van de parochie.

Op werkdagen is het secretariaat geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De kerk is heel de dag open voor het bezoeken van de Mariakapel en de Jozefkapel. Elke ochtend is er op werkdagen een heilige Mis om 8.30 uur. Op zaterdag is de Mis om 17.30 uur en op zondag om 11.00 uur.

Aan de Molenweg richting Casteren is er nog een Mariakapel, waar fietsers graag even afstappen. Vanaf de kerk is het een goed kwartier lopen naar de kapel

Geschiedenis

De Sint-Petrus’-Bandenkerk in de Noord-Brabantse plaats Bladel is een bouwwerk van Hubert van Groenendael uit 1925-1926, gebouwd in opdracht van pastoor M. Simkens..

De kerk werd gebouwd in de tuin van de pastorie. Haar voorganger was een neogotische basiliek uit 1880, ontworpen door Peter Bekkers, waaraan de 15e-eeuwse toren was vastgebouwd. Deze werd gesloopt in 1927, maar de toren bleef behouden. De huidige kerk is een grote kerk in eclectische stijl en heeft een aantal merkwaardige koepeltorentjes, waaronder een wat hoger torentje op de kruisviering. De architect van deze kerk was Hubert van Groenendael. Ze wordt gezien als een overgang tussen neogotiek en de Amsterdamse school. Het gewelf van de kerk is beschilderd met voorstellingen, onder meer van de Werken van Barmhartigheid. Er zijn glas-in-loodramen die de Apostelen weergeven.

De neo-gotische driebeukige kerk aan de Sniederslaan 46 is een rijksmonument. Het gebouw is volgens het monumentregister “van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de volkskerk in het interbellum mede vanwege die drie torens”.

Opbouw

Het driebeukige, niet georiënteerde kerkgebouw heeft een symmetrische, aan de zuidelijke zijde gesitueerde symmetrische dubbeltorenfaçade, een schip van drie traveeën, een driebeukig transept met halfronde okselkapellen, uitgemetselde biechtstoelen tegen de façades en een open vieringtoren, en een koorpartij, bestaande uit een priesterkoor van één travee en een lagere overgangstravee, geflankeerd door torens, en een halfronde absis. Tegen de koortravee staat aan de westelijke zijde een eenlaags aanbouw van het stookhok en een portaal. Aan de noordelijke zijde staat de via een gang met het koor verbonden tweelaags sacristie.

Het gebouw wordt gedekt door zadeldaken met lei in Maasdekking. De torens hebben, op die van het koor na, een markant met leien gedekt uidak, bekroond door smeedijzeren torenkruisen. De noordelijke torens zijn lager en voorzien van een spits op vierkante grondslag. De transeptarmen en de schipfaçade zijn net als elke travee van de zijbeuken voorzien van een topgevel. Door de vele torens en topgevels heeft de kerk een rijk silhouet. Het vele siermetselwerk in de gevel, gedeeltelijk in afwijkende kleur, draagt bij aan het gevarieerde uiterlijk. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en verticaal geleed door lisenen met hardstenen bekroningen (zijbeuken en koor) en sterk verjongende steunberen (transeptarmen). Horizontaal zijn banden, waterlijsten, ontlastingsbogen en friezen met siermetselwerk met geometrische en kruisvormige motieven toegepast. De zuidelijke façade en de gevels van het schip zijn voorzien van tripletten, waarvan de middelste spits is en de buitenste kwart-cirkelvormig. In het koor zijn rondboogvensters met eenvoudige bakstenen vorktraceringen toegepast. In de absiden ook kleine rondbooglichten.

De zuidelijke torens zijn voorzien van verticaal siermetselwerk en bestaan uit drie geledingen: een lage sokkel, vervolgens een blind hoog lijf, dat ter hoogte van de kruinen van de schipgewelven aan de oostelijke zijde wordt bekroond door een geleding met klokkenzolder, met aan alle zijden twee ronden galmgaten met borden, terwijl de overeenkomstige geleding aan de westelijke zijde is voorzien van een uurwerk. In de zuidelijke façade is op de begane grond een spits omlijst portiek met diep ingaande dagkanten en een opgeklampte vleugeldeur, voorzien van sober smeedijzeren beslag. In het boogveld een polychroom tegeltableau, voorstellende de H. Petrus, die door een engel uit de gevangenschap wordt verlost.

Ook in de westelijke en oostelijke gevel bevinden zich boven een eenvoudige opgeklampte deur dergelijke tegeltableaus, voorstellende respectievelijk de verschijning van Maria aan Bernadette te Lourdes, met de tekst: “Je suis l’immaculée conception”, en Christus’ verschijning aan Margaretha Maria Alacoque. Blijkens het gesigneerde westelijke tableau zijn alle afkomstig uit atelier Westraven te Utrecht.

Schip, transept en koor zijn overkluisd door bakstenen gepleisterde graatgewelven, gescheiden door transversaalbogen.

Het schip is door middel van hoge scheibogen op door kapitelen bekroonde pijlers naar de zijbeuken geopend. Boven de viering een stergewelf. De gewelfschilderingen dateren uit 1936-’37 en zijn van de hand van H. Schoonbrood uit Maastricht. Van belang zijn verder onder meer enkele gebrandschilderde ramen, zoals Petrus’ bevrijding, in de westelijke transeptfaçade, de kerkbanken en biechtstoelen, de leistenen vloer in het middenpad (afkomstig uit de oude kerk), een beeld van de H. Antonius (ca. 1900, atelier Van der Geld, ‘s-Hertogenbosch), de altaren (Daems, Turnhout), preekstoel en communiebank (ca. 1880, atelier Van de Bock-van Windt, Antwerpen), de in olieverf op doek geschilderde kruiswegstaties (J. Gindra, Bladel),en het houten kruisbeeld in de absis (ca. 1500

Rijksmonument: nummer 514907

Heilige
Sint Petrus
kerk

Andere kerken ontworpen door Hubert van Groenendael

 • 1897 Mariënburgklooster, ‘s-Hertogenbosch
 • 1901 Sint-Nicolaaskerk, Helvoirt
 • 1906 Maria Magdalenakerk, Rijen
 • 1906 Sint-Josephkerk, Dongen
 • 1908 Instituut voor Doven, Sint-Michielsgestel
 • 1913 Sint-Lambertuskerk, Maastricht
 • 1917 Sint-Antonius van Paduakerk, beter bekend als Steentjeskerk, Eindhoven
 • 1924 Sint-Pancratiuskerk, Hoogeloon
 • 1925 Sint-Willibrorduskerk, St. Willebrord
 • 1925-1926 Sint-Petrus’-Bandenkerk, Bladel
 • 1927 Sint-Jozefkerk, Kaalheide
 • 1933 Sint-Theresiakerk, Maastricht

Geef jouw biecht op

Contact met de Parochie

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest