Preken Nachtmis en Eerste Kerstdag

Preken Nachtmis en Eerste Kerstdag

Nachtmis

De naam ‘Israël’ betekent: strijder Gods. Het was de naam die God aan Jacob gaf na een worsteling met hem. Het betekent dus niet alleen ‘strijder van Gód’ maar ook ‘strijder mét God.’ Een volk dat worstelt met zijn Schepper. En met aardse machthebbers, al eeuwen. Wat er nu speelt in Israël is niet nieuw. Het is wel een nieuw hoofdstuk. Opnieuw moet Israël zich verdedigen. Opnieuw worstelt het ook met God, die verzoening wil.

Jezus komt ook uit Israël. Hij kreeg van God de naam ‘Jezus’. Dat betekent: God redt. De strijd die Jezus gevoerd heeft is geen politieke strijd maar een geestelijke strijd. De strijd om waarheid, liefde en de eer van God. Ook die strijd is actueel. Ook dicht bij huis.

In de Advent hebben we gecollecteerd voor een herstelgroep voor verslaafden. Zij worden makkelijk veroordeeld, maar in zekere zin zijn zij degenen die de uiterste consequentie trekken uit ons opgeven van de strijd voor waarheid, liefde en eer. De leegte en de pijn die daardoor ontstaan zijn zo groot, dat alleen iets krachtigs ervoor in de plaats kan komen. Vandaar het gebruik van krachtige middelen.

Het kerstfeest nodigt ons uit om dat krachtigs te vinden in de persoon van Christus. Waarom? Zijn geboorte in de stal van Bethlehem is het begin van één grote lofzang op de liefde, één lange les in de waarheid, één diepe buiging voor de eer. De Heer heeft het ons voorgedaan en Hij wil dat wij hem volgen.

Als wij dat willen, als wij ons persoonlijk willen verhouden tot Jezus in deze tijd, dan kost dat ongeveer 11 minuten per dag: 5 minuten tijd maken voor gebed. Dat komt de liefde in ons ten goede. 5 Minuten tijd maken voor geestelijke lezing. Dan zien we beter de waarheid. En 1 minuut wachten als we boos dreigen te worden. Dat komt de eer van anderen ten goede en – langs de weg van de nederigheid –  ook onze eigen eer. 11 Minuten per dag en op zondag een beetje meer, zoals de joden dat doen op zaterdag en de moslims op vrijdag. Als we zien waar we allemaal tijd aan geven, dan mag Onze Lieve Heer toch wel wat extra tijd krijgen?

We denken bij dit alles bijzonder aan de christenen in Israël, die het extra moeilijk hebben omdat ze tussen twee vuren zitten. Moge de vrede van het evangelie hen bemoedigen en ook vruchtbaar worden voor de niet-christenen. Met zijn hulp kunnen onze broeders en zusters daar de strijd aan. En wij in Nederland: de goede strijd voor waarheid, liefde en eer. Zalig Kerstmis, amen.

Eerste Kerstdag

In de Nachtmis hebben we stil gestaan bij de roeping van Israël en de roeping van Jezus om een licht voor de volken te zijn. En bij de strijd die er ontstaat als het licht de duisternis raakt. Ook in een individuele mens, die tot het inzicht komt dat hij niet geroepen is tot verslaving maar tot vrijheid. Het proces van bevrijding is een strijd. In íedere mens, verslaafd of niet.

Die strijd kunnen we niet winnen zonder God, zeggen wijze mensen. Daarvoor zijn de tegenkrachten te groot. Als Christenen gaat we nog een stap verder: de strijd kunnen we alleen maar winnen door Jezus Christus, die zonde en dood heeft overwonnen. Hij is onze Bevrijder; de Redder van onze vrijheid.

Als wij ons soepeler willen verhouden tot Christus, dan kost dat ongeveer een 11 minuten per dag: 5 minuten tijd maken voor gebed. 5 minuten tijd maken voor geestelijke lezing. En 1 minuut wachten als we boos dreigen te worden. 11 minuten per dag voor God en op zondag een beetje meer, zoals de joden dat doen op zaterdag en de moslims op vrijdag.

Vandaag op Eerste Kerstdag wil ik de aanbevolen 11 minuten wat toelichten. Het is geen gemoralisereer van een pastoor die weet hoe het zit. Jezus zelf gaf het voorbeeld van gebed, vaak ’s morgens vroeg of in de nacht. Onze Heer was een biddende mens, die in het gesprek met zijn Vader alles voorbereidde wat Hij deed. Als zijn leerlingen willen wij dit voorbeeld van gebed navolgen.

Christus was ook goed thuis in de Schriften. Dat bleek al toen Hij als twaalfjarige in de tempel optrad, ter verbazing van de wijze geleerden. Of in de woestijn toen Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Christus leefde uit Gods Woord. Zo gaf Hij een voorbeeld aan ons. Iedere dag een passage uit de Schrift lezen en overwegen is geen luxe. Het is nodig voor de geestelijke strijd. En ook heiligenlevens of documenten van het Leergezag kunnen krachtig zijn. Wie interesse heeft, mag mij gerust om suggesties vragen.

Ten slotte het boos worden. We zijn tegenwoordig licht ontvlambaar. Dat komt misschien wel omdat we het gebed en de geestelijke lezing vergeten. Daardoor worden we vatbaarder voor primaire emoties. Christus was ook boos, in de tempel waar Hij de handelaars uitdreef. Maar die boosheid ging om de eer van God. Het was een heilige toorn. Waar het zijn eigen eer betrof, kon Hij alles verdragen. Dat begon al in de stal van Bethlehem, tot aan zijn vernedering op het Kruis. Laten we daaraan denken in het Nieuwe Jaar, broeders en zusters, als wij weer eens boos worden. Als wij het gebed en de geestelijke lezing goed verzorgen, kunnen wij instrumenten van vrede zijn. Amen, zalig Kerstmis!

Voorbeden:

Voor de Kerk wereldwijd, vooral de christenen in het land van de Bijbel, om bescherming en geestkracht. Laat ons bidden.

Om vrede in Israël en Palestina, dat angst en terreur zullen wijken voor goed bestuur en samenwerking. Laat ons bidden.

Voor ons vaderland, dat wij onze christelijke wortels niet afsnijden maar benutten, voor de opbloei van mensen naar lichaam en geest. Laat ons bidden.

Voor de kinderen in onze parochie, dat zij de kans krijgen om Jezus beter te leren kennen om meer van Hem te houden. Laat ons bidden.

Voor de bescherming van de ongeboren kinderen, dat zij welkom mogen zijn in ons midden, ondanks moeilijkheden of verdriet. Laat ons bidden.

Voor de zieken, de eenzamen en bedroefden, dat zij ook een lichtstraal mogen opvangen van het Kerstkind, ter vertroosting en bemoediging. Laat ons bidden.

Voor de dopelingen en onze dierbare overledenen, dat zij de eeuwige vrede mogen binnengaan. Laat ons bidden.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juni

Week 1

ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen