Preek van de Week

Preek van de Week

Vrijdag was ik op bezoek bij pastoor Kerssemakers in Oss. Het was 13 oktober, een datum die verbonden is met de verschijningen van Maria in Fatima. Het bezoek begon op de pastorie en eindigde in de kerk. Toen we afscheid namen, zat er een jongen in de Mariakapel te bidden. Ik ging alvast naar huis, terwijl de pastoor wachtte om een gesprekje aan te knopen. Later kreeg ik een appje: ‘De jongen in de kapel wilde gedoopt worden. Hij is met God en het geloof bezig. Na tien minuten kwamen er nog twee vrienden die hetzelfde willen. Ik heb met hen afgesproken dat we gaan beginnen met een vragenuurtje en vervolgens op weg gaan naar het doopsel.’

Dat zijn mooie berichten. Ik hoor het van meer kanten, hoe jongeren her en der schoorvoetend naderbij komen. Vooral in de steden. Deze jongeren zoeken iets wat de wereld hen niet kan bieden. Ze zoeken houvast. Ze zoeken God. Daar moest ik aan denken toen ik het evangelie las. De genodigden voor het bruiloftsmaal wilden niet komen. Sommigen werden zelfs agressief. Daarom werden anderen uitgenodigd. En zij kwamen wel. En het bruiloftsmaal begon.

Het valt op dat áls jongeren toenadering tot de kerk zoeken, dat op plaatsen is waar de liturgie goed verzorgd is en waar het geloof zuiver wordt uitgelegd. Het idee dat jongeren op zoek zijn naar een kerk waar alles mag en alles kan blijkt niet te kloppen. Dat vinden ze wel buiten de kerk. Neen, als jongeren naar de kerk gaan, zoeken ze op de eerste plaats God. Ze zijn wat onzeker en voelen zich misschien schuldig over dingen die ze gedaan hebben, maar ze worden van binnen aangetrokken. Dat is hoe de genade werkt.

Het mooie van God is dat Hij altijd opnieuw begint. Hij kan dingen werkelijk nieuw maken. Dat geldt voor ons leven persoonlijk, maar ook voor de gemeenschap van de kerk. Pogingen om de kerk te veranderen naar onze eigen smaak, lijken op pogingen van gasten die willen bepalen hoe het bruiloftsmaal van een ander eruit moet zien. Een beetje bruid of bruidegom trapt daar niet in. God ook niet. Als Hij de kerk vernieuwt, dan doet Hij dat op de eerste plaats van binnen. Hij trekt mensenharten aan die zoeken naar echtheid, naar heiligheid, naar waarheid.

Tenslotte, wat kregen wij te horen bij ons Doopsel en wat krijgen nieuw- gedoopten te horen? ‘Je bent bekleed met Jezus Chris­tus en een nieuwe mens gewor­den. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat je bent geworden; houd je verdere leven vrij van de besmet­ting van het kwaad tot in het eeuwig leven.’ Mogen wij zo christen zijn, mogen wij zo kerk zijn. Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons. Amen.

Voorbeden

Voor de Kerk die zich bezint op haar toekomst, dat zij haar hoop mag stellen op Christus en niet op de wereld die voorbij gaat.
Laat ons bidden.

Om vrede in Israël waar een gruwelijke strijd is ontketend, dat de sluier van de haat weggenomen mag worden opdat mensen in vrede kunnen leven.
Laat ons bidden.

Voor de zieken, armen en ontheemden voor wie God eens zijn maaltijd wil aanrichten, dat zij de hoop bewaren op heil en geluk.
Laat ons bidden.

 

Om zegen over de Rozenkransmaand, dat op voorspraak van Maria in ons midden jonge mensen aangetrokken worden om Christus te volgen.
Laat ons bidden.

Voor de vormelingen en hun gezinnen. Dat zij de uitnodiging van de Heer om zich te heiligen positief beantwoorden, met de hulp van de H. Geest.
Laat ons bidden.

Voor de dopelingen en onze dierbare overledenen, dat de Heer alle tranen uit hun ogen zal wissen aan zijn hemels Bruiloftsmaal.
Laat ons bidden.

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 april

Week 1

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen