Preek Pinksteren

Preek Pinksteren

Wij aanbidden de scheppende Geest van God op dit Pinksterfeest. Het is goed om na te gaan hoe de H. Geest werkzaam wil zijn in ons leven. Want wij kunnen de Geest verliezen. Dan dooft het vuur van de liefde tot God in ons uit. En daar is het niet voor begonnen.

Ofschoon wij de H. Geest niet zo goed kennen als de Vader en de Zoon, is er toch een overeenkomst met ons menselijk wezen. Wij hebben ook een geest, een menselijke geest. Op grond van onze geest kan de H. Geest toegang tot ons krijgen. Dat is anders bij dieren. Zij volgen hun instinct. Wij hebben ook instincten, maar onze geest kan daar bovenuit stijgen. En dat is de plek waar de H. Geest ons te hulp komt.

In plaats van driftbuien en intriges kunnen wij komen tot geduld en vriendelijkheid. In plaats van drinkgelagen en uitspattingen kunnen wij komen tot trouw en ingetogenheid. Het is wat Paulus aangeeft in de Galatenbrief. We moeten een beetje uitstijgen boven onze natuurlijke impulsen. Anders glijden we af tot een ordinair bestaan.

Maar het is niet nodig om eindeloos uit te stijgen boven onze menselijke natuur. Dan gaan we zweven. Als we teveel willen, kunnen we vervreemd raken van onszelf. Ik denk dat wij in deze tijd verleid worden om teveel te willen. We kunnen op meerdere plekken tegelijk zijn, door de communicatiemiddelen. We kunnen allerlei soorten werk krijgen, door het primaat van de economie. We kunnen allerlei soorten relaties aangaan, door de verzwakking van het huwelijk.

De raad om niet teveel te willen geef ik niet uit de hoogte, broeders en zusters. Ik merk dat ik zelf soms ook teveel wil. Nieuwe dingen proberen, nieuwe plannen maken. Het is ook voor mij nodig om maat te houden. En ik merk dat het stille gebed mij helpt om de innerlijke rust te bewaren. Om een onderscheid te maken tussen wat belangrijk is en wat minder belangrijk. Tussen wat nu moet en wat ook even kan wachten. Tussen wat ik zelf leuk vind en wat goed is voor de gemeenschap.

De H. Geest is een Geest van balans en niet van chaos. En Hij heeft meestal geen haast… Bovenal is Hij de Geest van Christus. Wat ons dichter bij Christus brengt komt van de H. Geest; het verlangen om met Christus te leven. Wat ons hiervan afhoudt, komt niet van Geest. Kom, H. Geest, maak dat wij het goede willen. Dat wij niet teveel en niet te weinig nastreven. En dat Christus in ons leeft. Zo brengen wij met Hem en met U, eer aan God de Vader. Amen, alleluia.

Voorbede:

Voor de herders van de Kerk, die de gave van de Geest mogen schenken aan de gelovigen, dat zij er ook zelf in mogen delen. Laat ons bidden.

Voor het aanstaande kabinet in ons land, dat het de eenvoud en de eenheid in ons land kan versterken. Laat ons bidden.

Om vrede tussen landen en mensen die in conflict zijn geraakt, dat Gods Geest de harten tot verzoening brengt. Laat ons bidden.

Voor hen die in ons bisdom gevormd worden met Pinksteren, zoals onze vormeling Julia. Dat zij vrede en vreugde mogen brengen in de gemeenschap. Laat ons bidden.

Om roepingen in Gods Kerk, dat jonge mensen het vuur van Pinksteren mogen inademen en zich ten dienste stellen van het Rijk van God. Laat ons bidden.

Voor onze persoonlijke intenties,  voor de dopelingen en voor onze dierbare overledenen, dat Gods Geest hen moge herscheppen ten eeuwigen leven. Laat ons bidden.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juni

Week 1

ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen