Beloken Pasen 2022

Beloken Pasen 2022

Toen Jezus zijn laatste adem uitblies, gaf Hij de Geest. De kerkvaders zagen hierin niet alleen een biologisch gegeven. Het was het vol theologische betekenis. Christus gaf de H. Geest aan de kerk door zelf te sterven.

Op dat moment waren de leerlingen afwezig. Zij waren gevlucht, behalve Johannes. Vandaag in het evangelie geeft Jezus opnieuw de Geest, door over de apostelen te blazen. Ditmaal niet als stervende maar als de Levende; als Degene die de dood heeft overwonnen. En nu waren zijn leerlingen erbij. We zouden kunnen zeggen dat Johannes twee keer de Geest heeft ontvangen: bij het Kruis en na de Verrijzenis. Zou het daarom zijn dat van alle geschriften van het Nieuwe Testament die van Johannes het meest rijk aan inhoud zijn? Hij zag dingen die anderen niet zagen, dankzij de H. Geest. De tweede lezing is daar een voorbeeld van. Johannes zag op het eiland Patmos, waarheen hij verbannen was, de verrezen Heer. Stralend en met een gouden gordel zei Deze: ‘Ik was dood, en zie: Ik leef in de eeuwen der eeuwen. En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.’

Hoe zat het met de apostel Thomas? Hij was noch bij het kruis, noch bij de eerste verschijning. Had hij dan niet de H. Geest ontvangen? We mogen zeggen dat het blazen van de Heer, op het kruis en na de verrijzenis, ook voor hem vruchtbaar is geweest, want acht dagen later kwam hij tot volledig geloof. En geloven kunnen wij alleen maar met de hulp van de H. Geest. ‘Mijn Heer en mijn God!’, riep Thomas uit. Toen pas was hij echt apostel, klaar om te getuigen van de verrijzenis.

Hoe zit het met ons? Hoe volledig is ons geloof? Hoe groot zijn onze twijfels? Als onze zoektocht naar waarheid en leven oprecht is, zullen ook wij de Heer tegenkomen. Hij zal ons laten delen in zijn Geest. En daarmee zijn we niet klaar. Eenmaal tot geloof gekomen, zullen wij moeten strijden. Als we ons geloof verwaarlozen, kunnen we het weer verliezen. St. Joris is daarom een belangrijk voorbeeld voor ons en een voorspreker.

Omdat drie gildes in onze parochie deze week St. Joris eren als patroon, noem ik hem graag nog even. St. Joris, ook Georgius geheten, werd vervolgd omdat hij de afgoden afwees. Hij kreeg een gifbeker te drinken. Hij maakte er een kruis over en het gif deed hem niets. Uiteindelijk is hij onthoofd. Als wij ooit in gevaar zijn, laten wij dan ook met geloof een kruisteken maken. Sterker nog, laten we elke dag het kruisteken maken. Er gaat kracht van uit. Door het kruis heeft Christus de dood overwonnen. Laten wij Hem in dit teken eren en dapper voortgaan op onze weg. Amen.

Deel dit bericht met uw bekende

Neem contact met ons op

Logo_PP

Recente Berichten

Parochiaan aan het woord

Parochie Agenda

2024 juni

Week 1

ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31
za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
  • Geen evenementen

  • Geen evenementen