Reis naar Keulen

"Bezoek aan Keulen"

We gaan dit jaar weer op reis met de parochie. Naar Keulen. In deze magnifieke stad was St. Severinus bisschop. Natuurlijk bezoeken we ook de Dom van Keulen, waar de Drie Wijzen vereerd worden. Er is bij deze reis wat tijd om te shoppen én we maken een boottochtje over de Rijn. Tot slot bezoeken we het wereldberoemde chocolademuseum. Voor elk wat wils dus. Jonge gezinnen krijgen een speciale korting.

Jaar van Hapert

Je kunt je inschrijven via: 

https://christoffelreizen.nl/CRreizen/reis_boeking?reizID=1499

Hier staat het programma, de kosten en bijzonderheden van de reis.

Als je er niet goed uitkomt, bel dan even naar Christoffel: 073-2034144.

Of anders naar de parochie: 0497-387618.

We vertrekken met de bus op zaterdagmorgen 22 oktober (herfstvakantie) en komen maandagmiddag 24 oktober weer thuis. 

op reis met de parochie

Waarom is het zo bijzonder dat we met de parochie naar Keulen gaan in het Jaar van Hapert? Omdat daar Severinus, de patroonheilige van Hapert, bisschop is geweest. Ook mensen van buiten Hapert zijn natuurlijk welkom. We zijn één geestelijke familie. Rond het jaar 900 ontstaat het levensbericht van Severinus. Dat vereenzelvigt hem met zijn naamgenoot van Bordeaux († ca 420; feest 23 oktober). Daarin wordt o.m. verteld dat hij bisschop was, toen de stad bedreigd werd door de veroveringstochten der Franken.

Bron: Wikipedia

Legende

Om te beginnen wordt vermeld dat Severinus een dwalende bisschop opvolgde die de Ariaanse ketterij was toegedaan. Er zou in Keulen zelf een bisschoppenvergadering gehouden zijn, waar de ketterse bisschop was afgezet en vervangen door Severinus. Vervolgens vertelt de legende hoe Sint Severinus op een dag hemelse stemmen hoorde, die hem verkondigden dat Sint Martinus zojuist gestorven was en in de hemel opgenomen. Severinus vroeg zijn diaken of hij het ook gehoord had, maar dat was niet het geval. Toen brachten ze een nachtwake in gebed voor het altaar door, en weer hoorde Severinus de stemmen. Andermaal vroeg hij zijn diaken of hij nu wel wat hoorde, en nu hoorde deze inderdaad stemgeluid, maar kon de klanken niet onderscheiden. Daarop vertaalde Severinus de hemelse boodschap: ‘Mijn heer, de heilige Martinus, is van deze wereld heengegaan, en vreugdevol opgenomen in het koor der hemelse scharen, want de duivel heeft hem niet aan zijn kant kunnen krijgen. Integendeel hij heeft het tot zijn schande tegen hem af moeten leggen. Maar zij zijn er wel de oorzaak van dat wij zijn uitvaartdienst niet met eigen oren hebben kunnen waarnemen.’ Bij navraag bleek dat Sint Maarten inderdaad op precies de dag van de hemelse boodschap was overleden. Dat moet dan 8 november van het jaar 397 geweest zijn.

Gulzigheid
Er is ook een verhaal over een niet nader genoemde heilige woestijnvader die alleen maar een houten schoten bezat. In zijn gebed vroeg hij met wie hij straks de hemelse heerlijkheid zou mogen delen. Het antwoord luidde: ‘Met de heilige bisschop van Keulen, Severinus.’ Daarop vroeg de kluizenaar of hij de heilige man in een visioen te zien mocht krijgen. Dat werd hem toegestaan. Maar op dat moment zat de bisschop juist aan een overvloedig banket. De woestijnheilige was diep teleurgesteld. Met zo’n gulzige schrokop wou hij de hemel niet delen. Toen werd hem vanuit de hemel de les gelezen. Dat hij niet op uiterlijkheden mocht oordelen, en dat het nog maar de vraag was of hij met zijn armzalige houten schotel wel volmaakter was dan een bisschop die uit pastorale overwegingen het leven van zijn mensen deelde. De woestijnheilige bracht God dank dat Hij hem zo duidelijk de waarheid van zijn zondige gedachten onder ogen had gebracht.

Bordeaux
Vervolgens vertelt de legende dat Severinus bisschop wordt van Bordeaux. Daar is hij ook gestorven. De Keulenaren waren hem helemaal vergeten. Voor straf kwam er drie jaar droogte over de stad. Toen herinnerden zij zich dat ze geen aandacht hadden besteed aan de verering van hun voormalige herder. Er ging een gezantschap naar Bordeaux. Vandaar brachten zij relieken van de heilige bisschop mee, en de droogte was voorbij. Bordeaux heeft inderdaad een bisschop Severinus gehad, ter plaats ook bekend als Saint-Seurin († ca 420; feest 23 oktober’. Hij was afkomstig uit het oosten. Zijn sarcofaag bevindt zich nog altijd in de plaatselijke kathedraal. Zijn leven werd beschreven door Sint Venantius Fortunatus († kort na 600).

Verering & Cultuur

Severinus van Keulen werd begraven in de kerk van de heiligen Cornelius en Cyprianus. Eind 8e eeuw staat de kerk bekend als de St-Severin.

Hij is een van de stadspatroons van Keulen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij grote droogte en bij onheil.

Ook in Hapert wordt Severinus vereerd als patroonheilige. Zijn beeld zal terugkomen als de MFA klaar is. Ook hopen we in Keulen een echte relikwie van St. Severinus in ontvangst te nemen voor de nieuwe kapel.

De bouw van dit gotische meesterwerk begon in 1248 en werd uitgevoerd in verschillende fasen tot het klaar was in 1880. Meer dan zeven eeuwen lang werden de opeenvolgende bouwers geïnspireerd door hetzelfde geloof en een geest van absolute trouw aan de oorspronkelijke plannen. De westelijke gevel is de grootste kerkgevel ter wereld met een oppervlak van 7000 vierkante meter, geflankeerd door 2 torens van elk 156 meter. Afgezien van de uitzonderlijke intrinsieke waarde en de artistieke meesterwerken die het bevat, getuigt de Dom van Keulen van de blijvende kracht van het Europese christendom.

Voor de Oude Dom was het jaar 1164 een zeer belangrijk jaar. In opdracht van de Keulse aartsbisschop Rainald von Dassel (1114-1167) werden in dat jaar de Relikwieën van de Drie Koningen naar Keulen gebracht. Vanaf dat moment trok de kathedraal steeds meer bezoekers. De kathedraal werd een van de belangrijkste pelgrimskerken van Europa. Vanuit heel Europa trokken gelovigen naar Keulen voor een bezoek aan de schrijn waarin zich de stoffelijke resten van de Wijzen uit het Oosten zouden bevinden.

Vanwege de enorme toestroom van bezoekers en de statuur van de Oude Dom, werd in 1225 besloten dat er een grotere kathedraal moest komen. De oude werd stap voor stap afgebroken. In 1248 kon uiteindelijk een begin.

In 1794 werd Keulen door Franse revolutionairen ingenomen. Vele kerken en kloosters werden in de periode hierna geseculariseerd. De toenmalige aartsbisschop van Keulen ontvluchtte ‘zijn stad’ en zijn medewerkers namen ook de benen. De Dom van Keulen was hierna enkele jaren niet in gebruik als kerk. Het gebouw huisvestte enige tijd zelfs een warenhuis. In 1801 werd de Dom weer als godshuis ingezegend.

De periode van ontheiliging bleek onder de Keulenaren een nieuw vuur wakker te hebben gemaakt. Nadat de Dom weer was ingewijd bekommerden steeds meer mensen zich om ´hun Dom´ en werden er serieuze plannen ontwikkeld om verder te gaan met de bouw. Nadat rond 1814 de originele veertiende-eeuwse bouwplannen gevonden werden, werden nog meer stedelingen enthousiast. In 1842 werd de bouw van de kathedraal, na een lange periode van voorbereiding en fondsenwerving, weer opgepakt. Ongeveer de helft van het geld kwam uit de Pruisische schatkist, de andere helft kwam van de Centrale Dombouw Stichting, waarin veel Keulenaars vertegenwoordigd waren. Bij de bouw van de kathedraal werden de originele veertiende-eeuwse plannen gevolgd maar werd gebruik gemaakt van modernere technieken. Uit afbeeldingen blijkt dat in 1864 het dwarsschip al voltooid was en dat het houten dakgeraamte toen was vervangen door een ijzeren. gemaakt worden met de bouw van de huidige Dom. De eerste zogenaamde Dombaumeister was Gerhard von Rile.

Het Gotische koor van de nieuwe Dom was in 1322 dusdanig ver gevorderd dat hij ingezegend kon worden. Het werk was toen echter nog lang niet klaar. Na de inzegening van het koor werd begonnen met de bouw van een dwarsschip en twee westelijke torens. De zuidelijke toren was in 1410 al aardig op hoogte maar toen stagneerde de bouw door geldgebrek. Uiteindelijk werd er in 1528 een algehele bouwstop afgekondigd. Van binnen werd de kerk in de periode hierna stukje bij beetje verder van versieringen voorzien. 

In 1880 werden de twee beroemde torens van de Dom van Keulen voltooid. Beide torens kunnen beklommen worden en hebben 509 treden. De noordtoren is met 157,38 meter net iets hoger dan de zuidtoren (157,31 meter). Vanuit de torens heeft men een goed uitzicht over de stad Keulen.